"V roce 2004 jsme se ujali zásilky želv zabavených pašerákům v Hongkongu. Mezi nimi byli i jedinci dosud neznámého druhu," uvedl kurátor plazů Petr Velenský. Tehdy stále nepojmenovanou želvu se podařilo v Zoo Praha poprvé rozmnožit v roce 2007. "Až rok poté byla teprve vědecky popsána, a to velmi příznačně - jako želva záhadná," dodal.

Nynější mláďata jsou prvními, která se v zoo vylíhla po více než čtyřech letech. Pražská zoo uvádí, že má aktuálně jako jediná v Evropě chov tohoto druhu geneticky potvrzený.

Želva záhadná v přírodě obývá malajské a indonéské lesní porosty, které ale ubývají. Je všežravá a nepohrdne tak kromě rostlin ani drobnými živočichy. Vede obojživelný způsob života - umí dobře plavat a ráda se zdržuje poblíž vody, avšak současně tráví čas i na souši, v podrostu pralesa. Na Červeném seznamu ohrožených druhů je tento druh zařazen mezi téměř ohrožené.

"Úspěšné rozmnožení doposud málo známého druhu zvířete potvrzuje smysl moderní zoologické zahrady jako výzkumné instituce. Nemůžeme totiž přírodu úspěšně chránit, aniž bychom ji nejprve dobře poznali," konstatoval ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

V pražské zoo mohou návštěvníci želvy vidět v pavilonu Indonéské džungle. Nejlépe udělají, když budou po jejich krunýřích pátrat v potůčku naproti expozicím orangutanů a binturongů.