„Karas obecný byl kdysi běžnou rybou návesních rybníků a tůní. V důsledku ztráty přirozeného prostředí a konkurence zavlečeného karase stříbřitého je u nás dnes na pokraji vyhynutí,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Ryby by se měly v rybníce množit po boku několika druhů ohrožených obojživelníků, důležité je udržet charakter takového místa i pro jeho celkovou různorodost života.

„Považuji to za opravdu zásadní počin, který rybníku v Přerově nad Labem zajistí nevídanou kvalitu vody. Aby to vydrželo je však žádoucí, aby lidé do tamní vody nevypouštěli například okrasné ryby či vánoční kapry, kteří by mohli rovnováhu nového ekosystému narušit,“ apelovala na místě náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Komrsková.

| Video: Youtube

Pro vysazení karasů je stěžejní najít místo s hojnou vegetací a bez komerčně chovaných ryb, které by ho narušovaly. Ve výběru lokality sehrálo významnou roli Sdružení místních samospráv ČR a jejich databáze vodních ploch. 

„Jsem ráda, že Sdružení místních samospráv pomohlo najít vhodné rybníky pro záchranu tohoto druhu karasů a podílí se na takto důležitém projektu se Zoo Praha,“ říká předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

Vypuštění předcházela spolupráce několika institucí. Salvátorský rybník v Přerově nad Labem prošel rozsáhlou revitalizací pod vedením starosty Jiřího Beneše s přispěním Středočeského kraje. 

„Dnešní otevření obnoveného rybníka v Přerově nad Labem mne netěší jen proto, že vracíme do přírody karase obecného. Moje radost je dvojnásobná. Důvod? Spolupráce obce, Zoo Praha, Akademie věd ČR, ČZU, Českého rybářského svazu a mnoha dalších lidí. Tedy spolupráce a propojení umu a zájmu vždy přináší výborné výsledky. Karasovi obecnému přeji, aby se mu ve volné přírodě dařilo, a lidem, kteří to vše realizovali, přeji další úspěšné projekty,“ sdělila na místě první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová.