Údolí klášterů by se po Velké Gobi B, Národním parku Chustaj a Chomyn talu mělo stát čtvrtým územím v Mongolsku, kam se vrátí koně Převalského. Jediné Údolí však leží na východě země.

„Nabyli jsme přesvědčení, že Údolí klášterů se svým širokým okolím je to pravé. Nachází se zde bohatý porost trav, má vhodný terénní profil, není výrazně zamořeno klíšťaty a nejbližší pastevci kočují desítky kilometrů daleko. Lepší území určitě nenajdeme,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Proces, který zahrnoval botanický, zoologický, parazitologický průzkum i metody dálkového prozkoumání země a vytipovaných území, nakonec vedl k realizaci projektu Dornyn tachi.

„Vše připravujeme v těsné součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a turismu a s dalšími relevantními orgány. Zájem na mongolské straně je opravdu vysoký,“ říká O. Ganbátar, výkonný ředitel neziskové organizace Pomáháme jim přežít Mongolsko, která bude tento projekt spolu se Zoo Praha realizovat.

| Video: Youtube

Po vyřízení formalit začnou na místě projekční práce. Současně bude v zájmové oblasti probíhat vědecký výzkum. 

První koně Převalského by mohli být do Údolí klášterů přepravení v létě 2026.

Na projektu Dornyn tachi se podílí:

Pomáháme jim přežít Mongolsko
Mongolská národní univerzita
Mongolská mammalogická společnost
Mongolská zemědělská univerzita
Institut veterinární univerzity
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Katedra parazitologie, Přírodovědecká falkuta, Univerzita Karlova

Projekt můžete podpořit také vy, zejména převodem libovolné částky na sbírkové konto Pomáháme jim přežít. Číslo účtu: 43-680 466 0247/0100.

Další možností je nákup suvenýrů na e-shopu Zoo Praha v sekci Pomáháme jim přežít nebo zasláním DMS zprávy ve tvaru DMS OHROZENEDRUHY 30 (nebo 60 či 90) na telefonní číslo 87 777.