"Memorandum o spolupráci de facto definuje postup, kterým sem budou koně navraceni. To znamená výběr lokality, jejich průzkum a potom vlastní dovoz koní. Je to pro nás přelomový den. My bychom měli návrat koní Převalského odborně řídit a podílet se na něm i fakticky, i když finanční stránku si zajistí kazašská strana," řekl ředitel pražské zoo.

Připomněl přitom, že Kazachstán patří k zemím, kde koně Převalského v minulosti žili. Vybrané lokality jsou čtyři. "Dvě z nich jsou v severní polovině Kazachstánu a dvě jsou jižně od Almaty. Ty dvě na jihu nepovažujeme za úplně vhodné, ale byly vytipovány, takže je také chceme vidět… favorizujeme ty, které jsou ve stepním až polopouštním pásu," dodal Bobek.

Koně Převalského se úspěšně vrátili do západního a středního Mongolska. Chystaný projekt se zaměří na východ země.
Další úspěch Zoo Praha. Koně Převalského zamíří na východ Mongolska

Ředitel pražské zoo uvedl, že podobný projekt, pouze s časovým předstihem, realizuje pražská zoo i v Mongolsku. "Podle mého názoru bude postup takový, že vytipujeme dvě lokality, chtěli bychom mít jednu prioritní a jednu záložní, a na nich by se potom dělaly všechny průzkumy, které jsou potřeba. 

Zdroj: Youtube

Jednak by se analyzovala data z dálkového průzkumu země, dělal by se tam botanický průzkum, parazitologický průzkum a tak dále. Až průzkum proběhne, tak by se začalo budovat zařízení pro reintrodukci koní, což jsou především velké ohrady, v nichž si koně zvykají první rok na podmínky svého budoucího domova, plus zázemí pro strážce a podobně," prohlásil Bobek.

V zoologické zahradě v Praze se narodilo hříbě Koně Převalského.
Nová expozice koně Převalského. Pražská Zoo plánuje otevření na jaře 2024

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. Do Mongolska pražská zoo v rámci projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 34 koní.