Nová zóna má vzniknout u Vinohradské nemocnice, je vymezena ulicemi Vinohradská, Soběslavská (část), Votická (část), Šrobárova a U Vinohradského hřbitova. Městská část si nechala loni vypracovat reprezentativní průzkum postoje k zónám s třicetikilometrovou rychlostí. Ukázal, že většina (54 %) jejich zavedení v rezidenčních lokalitách podporuje.

Městská část  spustila anketu, kde se lidé k návrhu mohli vyjádřit. Účelem ankety bylo získat zpětnou vazbu k podobě návrhu zóny 30 v oblasti u Vinohradské radnice.

„Smyslem zóny má být zvýšení komfortu a pocitu bezpečí zejména pěších v oblasti a zjednodušení dopravního značení,“ uvádí se v návrhu. Návrh je k dispozici zde.

Pro Prahu 3 nejsou tyto zóny s omezením rychlosti na 30 kilometrů v hodině novinkou, V roce 2016 ji zavedla Na Jarově, v dalších letech pak například v okolí Biskupcovy ulice a Na Třebešíně.

Snížená rychlost na 30 km/h je ve městech čím dál častější. Nedávno například přes 500 měst v Německu podepsalo požadavek, aby si o zavedení této možnosti mohly radnice rozhodovat samy.