Její zástupci v uplynulých dvou dnech předali v Praze studentům diplomy, a to za účasti ministra školství Marcela Chládka i ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

V rámci devatenáctého ročníku soutěže bylo oceněno 267 studentů ze 44 škol z celé České republiky. Jsou mezi nimi i nejlepší pražští absolventi: Mai Nguyen Thi Phuong,Vladimír Krofta (oba SOU gastronomie Praha 10) a Anna Landová (učiliště gastronomie a podnikání Praha 9).

Podle viceprezidenta HK ČR Zdeňka Somra se učňovské školství začíná opět zvedat. Je načase, střízlivé odhady zaměstnavatelů mluví o tom, že v příštích osmi letech přirozenou obměnou zmizí z trhu práce až 60 tisíc technických zaměstnanců.

Odborná soutěž Talenty pro firmy proběhla 21. října v pražském Technickém muzeu. Na snímku Zdeněk Somr, viceprezident HK.Za poslední dva dny jste měl možnost mluvit s mnoha studenty. Vnímají, že prestiž učebních oborů opět roste?

Nadšení pro povolání bylo vidět hlavně u těch oborů, kde absolventi jdou přímo do praxe. Třeba cukráři, kadeřníci a samozřejmě řemeslné obory. Část učňů nám ale potvrdila, že pokračují ve studiu, takže doufám, že i v budoucnu zůstanou v oboru a budou z nich dobří vedoucí a možná i vlastníci firem.

Zaujaly vás některé konkrétní studentské práce?

Ocenili jsme hned několik studentských prací, které studenti nejenom vytvořili, ale také je dokázali náležitě prezentovat. Nechci vypichovat jednotlivé práce, i když hodně líbivé byly samozřejmě práce, které vytvořili absolventi cukrářských oborů. Ocenili jsme skoro pět set absolventů z bezmála padesáti škol, přičemž byla stanovena jasná pravidla. Komora přihlížela k prospěchu žáků a zkoušky skládali za přítomnosti našeho zástupce, tím pádem ručíme za kvalitu studentů, které jsme ocenili, a můžeme je s klidem zaměstnavatelům doporučit.

Ministr by chtěl reformovat učňovské školství. Mimo jiné hodlá jako alternativu k maturitám zavést mistrovské zkoušky a případně profesního bakaláře, který by umožňoval studium na VŠ. Bude mít taková reforma podporu HK ČR?

Princip mistrovské zkoušky bude mít určitě naši podporu. My sami jako komora jsme totiž už před 15 lety položili základy takové zkoušky a dělali jsme speciální kurzy a zkoušky mistrů v oboru. Už tehdy se taková zkouška začala dělat pro umělecká řemesla, ale třeba i pro instalatéry a topenáře. Ty začátky byly u nás a vítáme, že je snaha to prosadit na celostátní úrovni. Nebráníme se ani oné prostupnosti, tedy aby bylo možné pokračovat ve studiu na VŠ, ovšem pro to je nutné změnit nejdříve patřičné zákony.

Při debatě o učních se pořád zmiňují studenti, ale nějak se zapomíná na jejich učitele, mistry odborného výcviku. Věnuje se těmto lidem dostatečná pozornost?

Stále platí, že bychom chtěli dostat maximum výuky ze škol přímo do firem, aby se na praktickém výcviku podíleli i odborníci z praxe. To vidíme jako klíčové. Samozřejmě je naším zájmem, aby se postupně omladil i pedagogický sbor na učilištích, ovšem tam zatím máme pocit, že je to běh na dlouhou trať, vyřešit se totiž musí i adekvátní oceňování lidí. Cítíme zatím slovní podporu ministra školství, že by se mohly zlepšit i podmínky pro mistry odborného výcviku, ovšem zatím nemáme nic hmatatelného. Každopádně se o tom aspoň intenzivně bavíme, což je velký posun oproti letům minulým.