V případě linky 101 (Zentiva – Skalka – Tolstého) je navrženo prodloužení ze zastávky Tolstého (Slovinská) přes Vinohradskou vodárnu/Perunovu a náměstí Jiřího z Poděbrad do oblasti náměstí Winstona Churchilla ke stadionu FK Viktoria Žižkov. Zde by cestující mohli přestoupit na tramvaj. Jde o změnu na žádost městské části Praha 3.

„Hlavním přínosem nového spojení má být zřízení obsluhy hromadnou dopravou ve středu Žižkova v okolí ulic Slavíkova a Kubelíkova,“ uvedl Ropid. Podle materiálu je dosud oblast v okolí křižovatky ulic U Rajské zahrady, Slavíkova a Kubelíkova veřejnou dopravou nedostupná, vzniklo by i rychlé propojení Žižkova a Vršovic. Na trase by se mohly uplatnit nově pořizované midibusy od Solarisu. Linka 101 je nejstarší autobusovou linkou na území hlavního města. Roční náklady na prodloužení odhaduje Ropid na 2,5 milionu korun.

Druhá změna se týká linky 236, která jezdí v Bohnicích po trase Zámky – Podhoří. Změna trasy by měla přinést lepší obsluhu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Trasa je nově navržena odkloněním ve směru od Podhoří, Zoologické zahrady a Krakova. Linka 236 bude dále pokračovat přes Odru, Katovickou a Řepínskou do areálu bohnické nemocnice, kde zastaví u hlavní vrátnice, interny, u ředitelství, pavilonu centrální terapie i divadla Za Plotem.

Autobusy z Čestlic jen po D1

V úseku Zámky – Staré Bohnice nahradí provoz linky 236 prodloužené spoje linky 102. Tím současně dojde k obnovení spojení ze Starých Bohnic k metru Kobylisy. V úseku ZOO – Podhoří nahradí autobusová linka 236 všechny spoje linky 112, a vytvoří tak návaznosti na přívoz P2. Proti plánu je naopak městská část Troja, která nechce přijít o spojení Zámky – ZOO. Podle Ropidu je zde ovšem spojení marginální. Odhadované náklady jsou 2,5 milionu korun ročně.

Poslední navrženou změnou je posílení linky 122 mezi Opatovem a Újezdem. O to žádá městská část Praha-Újezd. „Tato oblast je téměř výhradně obsluhována pouze příměstskými autobusy, které jezdí z Průhonic a Čestlic značně přetížené. Řada cestujících z oblasti Kateřinek kritizuje, že část Jižního Města je obsluhována pouze autobusy, do kterých je umožněn nástup pouze předními dveřmi,“ uvádí Ropid. Podle koncepce by mezi Opatovem a Újezdem byla linka 122 plnohodnotnou linkou MHD, zatímco vazbu Čestlice – Průhonice – Opatov zrychluje a převádí na dálnici D1. Náklady jsou odhadovány na 3,8 milionu korun ročně.