Ani další termíny nevyšly. Možný odchod správce stavby, firmy Inženýring dopravních staveb (IDS), ohlášený na polovinu ledna může otevření tunelu opět oddálit. Případné výběrové řízení na nového správce by trvalo nejméně půl roku.

Přesto Praha nechá z kraje roku vypracovat akustickou studii. Za 1,7 milionu korun hodlá zjistit, jak se změní hluková zátěž v okolí tunelového komplexu poté, co do něj vjedou auta.

„Hodnocené území je ohraničeno od východu Vysočanskou radiálou směrem k západu až na Vypich a od severovýchodu komunikací Liberecká směrem na jih k Jižní spojce," píše se v zadání studie.

Tři části, mapy i obrázky

Studie má mít tři části. V první části bude zaznamenán současný stav, kdy se Blankou zatím nejezdí. V druhé bude předpověď pro období, kdy bude tunel ve zkušebním provozu. Vybraná firma pak má ještě vypracovat odhadovaný výhled změny hlukové zátěže do roku 2020. Materiál má mít textovou, obrazovou i mapovou část.

Praha dosud žádnou konkrétní a rozsáhlou studii, která by se zabývala dopadem zprovoznění Blanky, oficiálně nezveřejnila. V minulosti se však objevily některé návrhy na úpravy vybraných míst v Praze, ke kterým mělo město přistoupit po zprovoznění tunelu například vybudování nových přechodů, zúžení severojižní magistrály nebo omezení provozu na Malé Straně a nábřežích Vltavy.

Kolik Praha dluží?

Tunel Blanka, jehož stavbu zadala politická garnitura pod vedením primátora Pavla Béma (ODS), měl být zprovozněn v roce 2011. Termín politici několikrát odložili.

Bývalé vedení města jej slibovalo otevřít 2. prosince, nově zvolená rada v čele primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) hovoří až o jaru 2015. Praha navíc bude muset vyřešit problém s firmou Inženýring dopravních staveb (IDS), která dohlíží na stavbu tunelu.

Ta totiž pohrozila odchodem ze stavby, pokud jí Praha nezaplatí peníze, které si nárokuje. Kolik Praha firmě dluží, nezveřejnila.