Své mínění shodné s postojem Správy železnic, které opakovaně prezentovali už v minulosti (a to včetně upozornění, že s ohledem na zhoršující se stav nynějšího mostu musí být řešení co nejrychlejší) se rozhodli zopakovat právě nyní: v době, kdy se očekává rozhodnutí ministra dopravy Martina Kupky (ODS). Kolem budoucnosti železničního mostu se totiž vedou spory.

Památka versus doprava?

Vedle zastánců nahrazení nynějšího mostu novým, který by problém s přejezdy vlaků přes řeku vyřešil na desítky let, existuje i početný tábor zastánců nynějšího mostu, kteří prosazují jeho opravu. K hlavním argumentům tohoto křídla, za které zřejmě nejhlasitěji mluví spolek Nebourat, patří památková ochrana nynějšího mostu – a také důraz na zachování podoby panoramatu Prahy. Plus přehodnocení řešení železniční dopravy a jejích skutečných potřeb.

Budování nového mostu přes Vltavu vždycky budí emoce, odmítavé reakce a volání po zachování panoramatu Prahy – při stavbě toho současného to na počátku minulého století nebylo jiné, připomíná středočeský radní Petr Borecký. | Video: Milan Holakovský

Třeba radní Borecký ostře oponuje. Most není podle jeho slov určen ke koukání, ale především k ježdění – a jeho hlavním úkolem je zajišťovat bezpečné dopravní spojení s dostatečnou kapacitou. Pak je podle něj volba stavby nového mostu jasná – zvláště když tato varianta vychází v porovnání s opravou nynějšího mostu levněji, rychleji – a nabízí záruku jednodušší údržby a delší, opravdu dlouhé trvanlivosti.

Odpověď na otázku, zda opravovat, nebo stavět (kterou by Kupka, pokud chce dostát slibu, že rozhodne ještě letos, měl zveřejnit během příštího týdne), má Borecký jednoznačnou: řešením, které skutečně něco vyřeší, může být jedině stavba nového mostu. „Doufám, že se pan ministr nebude bát udělat odvážné rozhodnutí,“ poznamenal Borecký.

Zastánci a odpůrci blízko sebe

Jisté je, že ať Kupka rozhodne jakkoli, radost tím „pod stromeček“ nadělí jen jednomu z obou táborů. Ten druhý bude zklamán. Přičemž Moravec ze svazu osobních dopravců na železnici odhaduje, že nakonec se spíš budou radovat protivníci volající po rekonstrukci – navzdory tomu, že pečlivé zvážení všech pro a proti podle něj jednoznačně vyznívá ve prospěch nového mostu. „Tlak spolku Nebourat je ale nyní obrovský,“ řekl Deníku.

Mimoděk přitom zvedl oči k příhradové konstrukci, kolem níž se pohybovali dva muži v oranžových výstražných kombinézách. Experti ze zahraničí pracující ve prospěch zastánců opravy mapovali a zapisovali stav oceli a (zřejmě) také měřili průhyby, aby mohli odpovědně navrhnout přesný postup prací.

Železniční most na Výtoni. | Video: Deník/Radek Cihla

To se chystá udělat – a zdarma – skupina světových specialistů na mostní konstrukce (David MacKenzie, Ian Firth, Andreas Galmarini a Eugen Brühwiler) ve spolupráci s architektem a inženýrem Petrem Tejem. Paradoxně se tak ve stejné chvíli na mostě pohybovali zastánci opravy a po ním pořádali tiskový brífink jejich odpůrci…

Pádné argumenty z obou stran

Dopady omezení vycházejících ze špatného stavu nynějšího mostu čerstvě pocítila řada cestujících. Od zavedení platnosti nových jízdních řádů v neděli 10. prosince byl omezen počet projíždějících vlaků, takže mnohé spoje přivážející lidi ve směru od Berounska končí už na Smíchově.

Soupravy se na mostě nesmějí míjet a rychlost jízdy je snížena na 20 km/h. Nákladní vlaky se běhen dne vytratily, v noci podle Hořínkových slov projedou dvě tři soupravy. Ovšem s omezením tonáže i zatížení na nápravu, což představuje problém při přepravě sypkých komodit. Objížďka? Pokud to nejde přes nyní opravovaný Branický most, známý také pod označením most Inteligence, potom z Prahy do Plzně přes České Budějovice; naopak jakbysmet. „To ekonomicky nedává smysl,“ krčí rameny Hořínek.

„V těchto omezeních nemůžeme dlouhodobě fungovat,“ ohrazuje se také prezident Svazu dopravy Sládek. „Potřebujeme od ministerstva dopravy jasné stanovisko a konkrétní harmonogram pro realizaci stavby,“ konstatoval. I on podporuje novostavbu a nikoli rekonstrukci. „Je to především nutná dopravní stavba,“ vysvětluje ke svému pohledu na hlavnímu poslání mostu.

Proti tomu stojí argument zastánců opravy nynější konstrukce: ta je památkově chráněná; chcete snad porušovat zákon? Kontruje námitka zastánců novostavby: přístavba třetí koleje by stejně vzhled památky změnila. Odpověď na sebe nenechá dlouho čekat: to je jednak přípustné – a jednak existuje studie, podle níž třetí kolej vůbec není potřeba.

Řada postojů na obou stranách se opírá o odborná stanoviska či autoritu odborníků mezinárodního věhlasu. Nebude tak mít ministr Kupka rozhodování jednoduché. Přičemž musí také vzít v potaz, že Branický most ani po doplnění druhé koleje ten výtoňský nenahradí.

Výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia Petr Moravec by si pod Vyšehradem přál výstavbu nového železničního mostu – odhaduje však, že nakonec asi zvítězí oprava toho historického. | Video: Milan Holakovský

K němu se zrovna ve čtvrtek vyjádřil zakladatel iniciativy Nebourat Pavel Štorch. „Jsme přesvědčeni, že pro nákladní železniční dopravu je vhodné využít jiných tras než mostu mezi Smíchovem a Výtoní,“ konstatoval s tím, že nákladní vlaky podle jeho mínění vůbec nemusí zatěžovat historické centrum Prahy. „Potřebné kapacity je možné zajistit zkapacitněním Branického mostu,“ poznamenal Štorch. Ukazuje v té souvislosti prstem na Správu železnic (což je organizace známá i pod dřívějším označením SŽDC neboli Správa železniční dopravní cesty). „Je ostudou, že tak dlouho otálela s výstavbou druhé koleje na Branickém mostu,“ prohlásil.