Oprava památky začala na přelomu let 2017 a 2018 a hlavní sál je už opravený a zkolaudovaný. Stále však není dokončena restaurace ani přilehlá zahrada Kaštanka, vnitřní místnosti a přístavba jsou ve stavu hrubé stavby. Město do oprav dosud vložilo 225,76 milionu korun, ale kvůli vyčerpání peněz vyčleněných na opravu se práce přerušily a zkolaudovaná je pouze část objektu. Celková oprava restaurace se tak prodraží.

Někteří opoziční zastupitelé jako Radomír Nepil nebo Martin Benkovič (oba ANO) řekli, že návrh jim přijde předražený. "Stavba by měla být dokončena, i když jsou náklady výrazně vyšší," reagoval primátorův náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09).

Veřejná zakázka se bude týkat dokončení rekonstrukce tak, aby mohla být kompletně uvedena do provozu. V historickém objektu je 18 místností, které jsou ve stavu hrubé stavby, stejně tak přístavba. V nyní plánované dokončovací fázi mají být restaurace, cukrárna a zahradní restaurace, dále kolonáda a altán a vznikne také WC. Sanovat se má svah nad budovou.

Uvnitř nedokončených částí je potřeba vybudovat mimo jiné příčky nebo rozvody vody a elektřiny. Dělníci musí vybudovat výtah a dokončit povrchy. V přístavbě bude nutná také úprava ležatých rozvodů kanalizace. V seznamu dokončovacích prací je vybudování protihlukové zástěny na střeše západní přístavby, ocelové vyrovnávací schody a rampa na zásobovacím dvoře nebo sadové úpravy u budovy.

Poté, kdy budou dokončeny všechny práce nutné k plnohodnotnému zprovoznění restaurace, nechá město opravit také zahradu Kaštanka, která je hned vedle budovy. Vysázeno bude 25 kaštanů a vybuduje se plot.

Z celkové částky na dokončení oprav půjde na samotnou rekonstrukci podle odhadu přes 175 milionů korun, dalších 19 milionů na Kaštanku a pět milionů budou stát další nezbytné činnosti. Pro letošní rok využije město na opravy deset milionů korun, v příštím roce 105 milionů a v roce 2026 to bude zbylých 85 milionů korun.

Památkově chráněná budova Šlechtovy restaurace vznikla v 17. století jako barokní letohrádek. Restaurace byla na místě od 19. století, jméno budova nese po Antonínu Šlechtovi, za kterého fungovala do druhé světové války. Následně byla znárodněna a v 60. letech kvůli havarijním stavu byla zrušena. V letech 1978 a 1980 budova vyhořela a v roce 2002 ji poškodily povodně.