I přesto, že kvůli špatnému stavu historické ocelové konstrukce bude využívání mostu od neděle omezeno – s platností nového jízdního řádu od 10. prosince část vlaků nemá přejíždět Vltavu a jejich výchozí i konečnou stanicí se stane nádraží Praha–Smíchov – představitelé iniciativy Nebourat mají jasno: ministerstvo a jím řízená Správa železnic by neměly dále pracovat s výstupy z architektonické soutěže vyhlášené v roce 2021.

Železniční most pod Vyšehradem - severní lávka po opravě.
Zastánci rekonstrukce výtoňského mostu tuší, že patrně nezvítězí

Z ní vzešel návrh postavit postavit na původních pilířích most nový. Zástupci iniciativy (stejně jako řada občanů, jichž se pod on-line petici podepsalo již 20 344, místních politiků, známých osobností, ale i architektů a mostařů) požadují řešení stavu památkově chráněného mostu jeho zásadní opravou; s ponecháním nynější konstrukce. Případně část z nich připouští doplnění o třetí kolej, pokud se ukáže jako potřebná. Mezi novou stavbou a rekonstrukcí by měl ministr Kupka rozhodnout ještě letos. Opakovaně v posledních týdnech i dnech zdůraznil, že to stále platí – a v úterý Deníku potvrdil zástupce mluvčího ministerstva dopravy Filip Medelský, že se nic nezměnilo.

Lidé z Nebourat volají po nové soutěži

O to, aby se přece jen věci změnily, hlasitě usiluje právě spolek Nebourat. V rámci panelové diskuse k osudu výtoňského mostu, kterou v pátek 1. prosince uspořádala ve Valdštejnském paláci skupina senátorů v čele s Markem Hilšerem (MHS), za spolek vystoupili členka jeho předsednictva Ina Koldová a zastupitel Prahy 4 Petr Kutílek (Praha 4 Sobě/Zelení). Volali po zachování nynější konstrukce – a mimo jiné také upozornili na studii, podle níž třetí kolej není nutná. V připravené prezentaci promítli trojici zásadních bodů: „Je možné a vhodné zrušit soutěžní dialog [tak zní přesné pojmenování zmiňované architektonické soutěže z roku 2021] a zastavit další veřejné výdaje. Musí být vypsána nová soutěž na rekonstrukci mostu. Ministerstvo dopravy musí prověřit fungování Správy železnic.“

Vizualizace nového mostu na Výtoni.
Nesmysl, odmítá Správa železnic představy o dvou kolejích na výtoňském mostě

Ministru Kupkovi (jenž byl v pátek jedním z účastníků debaty organizované senátory, stejně jako třeba generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda) nyní Nebourat adresuje otevřený dopis, který obsahuje stejné požadavky. „Vyzýváme jej, aby zastavil kroky v soutěžním dialogu, vypsal novou soutěž na rekonstrukci mostu a prověřil fungování Správy železnic,“ shrnula Deníku Koldová. Vlastně je to reakce právě na diskusi moderovanou Hilšerem, vysvětluje: „V páteční debatě pořádané na půdě Senátu pražskými senátory a senátorkami zazněly pádné argumenty vrcholných představitelů památkové péče České republiky; včetně toho, že zbourání železničního mostu by bylo v rozporu s platnou legislativou – a je tedy nezákonné.“

Přímo na jednání ministr Kupka připomněl, že v případě, kdy by se nakonec přiklonil k variantě stavby nového mostu, by podle něj učinilo památkové ochraně zadost přesunutí nynější ocelové konstrukce na jiné místo; sloužit by tam měla jako cyklostezka a cesta pro pěší. Iniciativa Nebourat však má jasno: okamžitě by měl zastavit veškeré kroky, které by mohly vést ke stavbě nového mostu. A posvítit si na architektonické soutěže Správy železnic, kolem nichž se v poslední době množí emoce.

Rázná slova zástupců památkářů

„Zatímco veřejným prostorem hýbe kauza přestavby hlavního nádraží, zástupci vrcholných orgánů památkové péče na páteční debatě v Senátu jednoznačně varovali, že zbourání železničního mostu by bylo v rozporu s platnou legislativou – a je tedy nezákonné,“ uvádí iniciativa Nebourat.

S tím, že v rámci debaty k tématu památkové ochrany výtoňského železničního mostu, za kterou vedle senátora Hilšera (Praha 2) stáli i kolegyně a kolegové Václav Láska (Praha 5 a 13), Jan Pirk (Praha 10), Hana Kordová Marvanová (Praha 11) a Adéla Šípová (Kladno), zazněla na adresu postupu Správy železnic zatím nejostřejší slova ve veřejném prostoru. Odkazuje na vystoupení generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové, vrchního ředitele sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR Vlastislava Ourody, viceprezidenta Českého národního komitétu ICOMOS Josefa Štulce či místopředsedy Klubu Za starou Prahu Rostislava Šváchy, jenž je historikem a teoretikem umění i architektury. Či slova experta na renovace historických mostních konstrukcí ze Švýcarského federálního polytechnického institutu v Lausanne Eugena Brühwilera, který most v Praze osobně posuzoval a zaručuje jeho opravitelnost.

Zdroj: Milan Holakovský

„Potvrdilo se, že plány Správy železnic s mostem pod Vyšehradem jsou naprosto nerealistické – a veškeré dosavadní kroky představují plýtvání veřejnými prostředky. Památková ochrana mostu je výchozím faktem jakékoli diskuse o budoucnosti mostu,“ zdůraznila Koldová. „Je načase, aby zachování mostu začal ministr dopravy vnímat ne jako problém, ale jako příležitost,“ míní. Mohou se tak prý ukázat schopnosti českých dopravních a mostních inženýrů.

Kutílek plně souhlasí. „Jsme velcí příznivci vlakové dopravy a na základě konzultací s mnoha odborníky jsme přesvědčeni, že most lze zachovat i pro vyšší objemy dopravy v budoucnu,“ konstatoval v úterý. „Pražský železniční uzel si zaslouží skutečně komplexní strategický přístup – a ne vyhrocenou diskusi o třetí koleji zrovna pod Vyšehradem; na místě státem vyhlášené industriální památky,“ zdůraznil.

Verdikt už v příštích týdnech

Zástupce mluvčího resortu dopravy Medelský Deníku v úterý řekl, že se nic nemění. „Platí, co říkáme už dlouho: do konce roku pan ministr rozhodne o dalším postupu modernizace výtoňského mostu. Potvrdil, že nyní se Kupka seznamuje „se všemi relevantními podklady a názory“, aby si ještě letos mohl vytříbit názor vlastní a rozhodnout. Sám Kupka v rámci páteční debaty v Senátu ujistil, že k tomu přistoupí velmi odpovědně.

Co si zastánci historického mostu odnesli z debaty v Senátu

- Generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková zdůraznila, že most je významnou památkou, která musí zůstat ve své podstatě zachována. Uvedla, že Správa železnic v zadávací dokumentaci nerespektovala stanovisko NPÚ.
- Podle NPÚ je třeba hledat řešení, které bude brát v potaz oba veřejné zájmy: kapacitní dopravu i uchování památkových hodnot. Dále NPÚ konstatoval, že zatím nebyla spolehlivě vyloučena možnost opravy mostu ani možnost přiložení třetí koleje.
- NPÚ v kauze železničního mostu dlouhodobě sleduje zachování kulturní památky a žádá její komplexní opravu.
- Teze, že kulturně historická a dopravní funkce železničního mostu jsou v rozporu, je manipulativní a nepravdivá.

Zdroj: vyjádření iniciativy Nebourat