Výsledek elektronické aukce zámku Kunratice, kterou před dvěma týdny uspořádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), ještě nemusí nic znamenat. Ostatně už před jejím spuštěním 18. ledna mluvčí úřadu Michaela Tesařová Deníku řekla, že výsledek není pro ÚZSVM závazný. Situace se přesto vyvinula neobvykle: nabídky městské části a jediného zájemce z aukce se předhánějí až nyní, kdy má padnout rozhodnutí o skutečném kupci.

Starostka sjednala dohodu se státem

Městská část plánuje, že do zámku by se po opravě mohla přestěhovat podstatná část místního kulturního dění; také knihovna. Starostka Lenka Alinčová (Hnutí Praha-Kunratice) Deníku řekla, že možná by tam nová sídla mohly najít i poštovní pobočka, dnes působící ve stísněných prostorách – a dokonce i úřad městské části. Dlouhodobě se radnice snažila získat opuštěný zámek bezplatně. Jednala o tom prostřednictvím magistrátu i samostatně jak s dřívějším držitelem Národním muzeem (to tam po desítky let mělo entomologické oddělení), tak posléze s ÚZSVM.

Převedení zadarmo ani v rámci případných směn nemovitostí se dojednat nepodařilo – stejně jako dosáhnout zrušení aukce. Zájem Kunratic o zámek trvá – přesto místní zastupitelé čekali na výsledek dražby bez toho, že by se městská část zapojila. Byl to promyšlený krok s cílem nezvyšovat výslednou cenu případným přetahováním se s dalšími zájemci.

Dodatečně starostka Alinčová vysvětlila pozadí. Krátce před aukcí se na jednání, kde vedle týmu ÚZSVM v čele generální ředitelkou Kateřinou Arajmu nechyběli ani zástupci ministerstev kultury a financí i vedení hlavního města, podařilo domluvit, že Kunratice dostanou šanci. „Paní Arajmu prohlásila, že když Kunratice do 20. ledna požádají o možnost dorovnat nejvyšší cenu nabídnutou v aukci a v žádosti dostatečně zdůrazní veřejný zájem, bude jejich žádosti přednostně vyhověno.“

Místní zastupitele pak potěšilo, že se v aukci zájemci netrumfovali dalšími a dalšími příhozy: až v závěru se přihlásil jediný kupec ochotný zaplatit základní cenu: 106,26 milionu korun. Byť z pohledu nevelké městské části je to vysoká suma, starostka konstatovala: „Nedošlo k situaci, že bychom na koupi zámku neměli dost peněz. Pak přišlo napjaté očekávání, zda paní Arajmu splní slib.“ Jasno bylo 22. ledna, kdy na radnici dorazil dopis z ÚZSVM s návrhem kupní smlouvy.

V úterý 30. ledna tak přišel další krok. „Úplatný převod Kunratického zámku čp. 1 včetně pozemku pod budovou parc. č. 1, zahrady na pozemku parc. č. 10/1 a pozemku parc. č. 10/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše k.ú. Kunratice.“ Tak znělo označení stěžejního bodu mimořádně svolaného jednání místních zastupitelů, kteří svým hlasováním potvrdili zájem o koupi. Bylo třeba spěchat: ÚZSVM nabídl možnost podepsat kupní smlouvu pouze do 8. února.

Z prohlídky připravené před aukcí pro zájemce o koupi kunratického zámku si lidé ze sousedství udělali „den otevřených dveří“. | Video: Milan Holakovský

„Cena za zámek a přilehlou zahradu je pro nás velkým břemenem,“ připouští starostka. „Jsou to úspory, které jsme si dlouhodobě ukládali na rekonstrukci zámku,“ připomněla. S tím, že to znamená prodloužení termínu oprav i při pečlivém hlídání všemožně dostupných dotačních programů a grantů. Alinčová k tomu doplnila, že postoj magistrátu je jasný: od hlavního města nemůže městská část očekávat příspěvek ani na koupi, ani na opravy. V případě získání zámku se také Kunratice chystají vypsat sbírku.

Starostka ještě nastiňuje další finanční souvislosti: „Nákup nesmí ohrozit rekonstrukci fotbalového areálu, kde máme již podepsanou smlouvu o dílo. Také musíme pokračovat v podpoře místních organizací, udržovat a opravovat náš majetek i pokračovat v rekonstrukci komunikací.“

Zájemce nabízí 20 milionů navíc

Jestliže může vniknout dojem, že o budoucím vlastníkovi kunratického zámku se zdá být rozhodnuto, skutečnost je komplikovanější. Aktivita totiž nechybí ani na straně úspěšného účastníka aukce. Ten po zjištění, co ÚZSVM chystá s městskou částí Kunratice, nabízí cosi jako „dodatečný příhoz“: navýšení ceny o 20 milionů.

To sice z právního hlediska nemusí nic znamenat, jestliže elektronická aukce již byla uzavřena – na druhou stranu zde však je povinnost majetkového úřadu postupovat s péčí řádného hospodáře. To si lze v případě prodeje státního majetku vyložit jasně: snažit se získat co nejvíc peněz.

Úřad tedy o vývoji situace informoval městskou část – a rozhodnutí by mělo padnout poté, co obdrží odpověď. A také bude znát stanovisko právníků, kteří posuzují samotnou věc i možnosti dalšího postupu. Každopádně mluvčí Tesařová potvrdila, že ÚZSVM psal do Kunratic znovu: městské části poslal nový návrh kupní smlouvy. S cenou zvýšenou na 126 260 000 Kč.

Starostka Alinčová kroutí odmítavě hlavou. „Snad platí pravidla a dohody,“ reagovala na postup majetkového úřadu. Nyní představitelé městské části spoléhají na konzultace s právníky a na další jednání s ÚZSVM. Nové jednání zastupitelů v Kunraticích je svoláno na středu 7. února – a to přesto, že řada rodin měla dlouhodobě jiné plány spojené s jarními prázdninami. Bod programu je jediný: „Úplatný převod Kunratického zámku čp. 1 včetně pozemku pod budovou parc. č. 1, zahrady na pozemku parc. č. 10/1 a pozemku parc. č. 10/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše k.ú. Kunratice“. Viz minule. Jen částka poskočila nahoru.

Veleslavín? Šestka zatím couvla

Patálie Kunratických mohou být poučením pro jiné radnice, které také mají snahu ucházet se o získání či správu „svých“ zámků. Přímo v hlavním městě to hlasitěji dávalo najevo třeba vedení Prahy 6, mající zájem rozhodovat o zámku Veleslavín. Jeho cenu v minulosti státní majetkový úřad vyčíslil na více než půl miliardy; hlavní město však usilovalo o bezplatný převod areálu, jehož rekonstrukce si vyžádá další stamiliony.

To však už neplatí: magistrát couvl a o získání zámku se už nesnaží. Také Praha 6, byť jde o velkou (a „bohatou“) městskou část, si nechce ukousnout příliš velké sousto: plány týkající se budoucnosti zámku Veleslavín chtěla řešit společně s hlavním městem. To se však výpůjčku od státu, tedy ÚZSVM, rozhodlo neprodloužit – a radnice Šestky prozatím řekla „ne“ na nabídku, aby v tomto vztahu pokračovala sama.

Důvod odmítnutí, když se v minulosti městská část k zájmu o řešení budoucnosti zámeckého areálu aktivně hlásila, vysvětluje místostarosta Prahy 6 Petr Prokop (STAN): „Zatím nemáme zpracovanou vizi ekonomicky udržitelného využití v nové situaci bez účasti hlavního města – a bez této jasné vize nemůžeme vynakládat zodpovědně prostředky z rozpočtu městské části na údržbu a správu areálu.“

Prohlédnout si kunratický zámek přišel i muž ze sousedství, který si z dětství pamatuje hromadu původního vybavení vyházeného na zahradě. | Video: Milan Holakovský

Zájmu „podílet se na budoucnosti zámku“ se však městská část nezříká. Podle Prokopových slov jedná s vedením ÚZSVM a chce úřad i ministerstvo financí požádat o pozdržení prodeje zámku. „Abychom získali čas na vytvoření jasné vize budoucího využití, které bude realistické a z hlediska městské části ekonomicky udržitelné,“ uvedl místostarosta. S upřesněním, že o možnostech dalšího postupu chtějí radní Šestky debatovat se zástupci státu během jarních měsíců: po únorovém projednání ve své komisi územního rozvoje.

Městská část dříve ohlásila představu, že by barokní komplex mohl sloužit jako školské zařízení a také pro účely zdravotnictví a sociální nebo paliativní péče. Zároveň by místní radnice přivítala otevření parku jako rekreační zóny pro místní obyvatele. Objevují se však i námitky, že třeba plány přestavby na domov seniorů nebo hospic nejsou vhodné, když levnější a účelnější by pro tyto účely byly novostavby. Nechybí tak náměty hovořící o sbírkových depozitářích, výstavních prostorách, galerii, koncertní síni, ale i uměleckých dílnách. V pondělí 29. ledna Praha 6 nově informovala, že vedle snahy otevřít park pro veřejnost s možností konání kulturních a komunitních akcí je vizí úprava areálu pro kulturní, sociální volnočasové a školské účely.

Štiřín by prý Kamenice zvládla

V odlišné situaci se nachází obec Kamenice na Praze-východ, kde stojí barokní zámek Štiřín. Ten ještě donedávna fungoval jako konferenční centrum a luxusní hotel s restaurací a wellness, kde stát ubytovával své hosty; včetně zahraničních delegací. Patří k němu nejen rozlehlý park, ale i golfové hřiště. Tohle využívání však stát ukončil.

Objekt spravovaný ministerstvem zahraničních věcí byl uzavřen, částečně i vystěhován – podle vyjádření šéfa resortu Jana Lipavského (Piráti) není úkolem státu provozovat ztrátový hotelový komplex ani golfové hřiště – a chystá se prodej. Zřejmě by se konala dražba, přičemž ředitelka ÚZSVM Arajmu v minulosti zmínila možnou cenu až ve výši 3,5 miliardy korun.

Na to rezervovaně pohlíží starosta Kamenice Pavel Čermák (KAM21), stejně jako řada dalších lidí z okolí. Míní, že Štiřín, s poslední významnou investicí do úprav z roku 2022, by jednou mohl dopadnout jako zámek Kamenice.

O tom, že se je možné přijít podívat na interiéry dlouhodobě prázdného kunratického zámku, se lze překvapivě dozvědět i díky kontaktům v cizině – až z Nového Zélandu. | Video: Milan Holakovský

Památka prodaná v porevolučním nadšení devadesátých let minulého století do italských rukou s očekáváním jejího povznesení a smysluplného využívání je dnes zchátralá. A pokud by se tak nestalo, mohl by prý přijít nový vlastník s nežádoucími úmysly (třeba vybudovat kasino, aby se vysoká kupní cena mohla vrátit) nebo s pochybným pozadím (například disponující penězi z Ruska).

„Všechno nasvědčuje tomu, že tento majetek nevyčíslitelné hodnoty je dlouhodobě připravován pro konkrétního kupce; ruský kapitál má s naším krajem bohaté zkušenosti, když přes britskou a kyperskou společnost budoval blízký luxusní golfový areál Prague Oaks,“ prohlásil starosta Čermák. Byla tak sepsána protestní stanoviska, mezi nimiž nechybí ani žádost o zásah adresovaná ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi (ODS).

Zámek by si podle představ Kamenických měl ponechat stát a využívat k původnímu účelu, avšak Kamenice naznačila možný podíl na financování provozu – s tím, že by v části komplexu vznikla pro její potřeby mateřská škola a lékařská ordinace. Podle všeho však taková spolupráce nebude reálná, jestliže stát hotelový areál prohlásil za nepotřebný: ministerstvo zahraničí ho nechce a jiné státní organizace se k jeho převzetí nepřihlásily.

Starosta Čermák má ale jasno: „Kolik už jsme viděli případů, kdy stát prodal hodnotný majetek – a místo něj odešel k soukromníkům do nájmu? Nejen ministerstvo zahraničí, ale i další vrcholné úřady státu pořádají konference a jednání. Teď prodávají areál, který je pro tento účel nejvhodnější, a budou platit za jiné prostory.“

Kamenice tak naznačila odhodlání jít ještě dál: už loni ohlásila vůli převzít zámek od státu. „Jestliže není schopen s takto hodnotným majetkem naložit ve prospěch občanů, ráda se ho ujme naše obec. Nabízíme, že najdeme vhodné partery, kteří společně s obcí zajistí budoucnost zámku. Stát již nebude muset investovat do provozu – a přitom neztratí možnost ho využívat. Vždyť proto sem nainvestoval miliardy z kapes daňových poplatníků,“ řekl Čermák.