Důvodem neshod byly peníze. „Cena se nám zdála neadekvátní v porovnání s ostatními v Praze. Posudek potvrdil, že je cena nadhodnocená,“ uvedl místostarosta pro územní rozvoj Prahy 8 Radomír Nepil (ANO) s tím, že radnice udělá vše proto, aby školu stihla postavit včas. Připustil ale, že se výstavba zpozdit může.

Vítězné architektonický ateliér uvedl, že zkušenost s vedením Prahy 8 a projektovými manažery je po všech stránkách velmi negativní.

„Architektonickou soutěž na novou školu pro 900 dětí na Rohanském ostrově jsme vyhráli na jaře roku 2022. Následující půlrok jsme čekali, než se vyřeší problémy na straně zadavatele. Jeden z účastníků soutěže podal stížnost na své vyloučení ze soutěže k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ukázalo se, že zadavatel chyboval a vyloučení nebylo opodstatněné, ale vzhledem k tomu, že daný účastník podal svůj podnět ve špatném termínu, ÚOHS ho zamítl,“ uvedl na dotaz Deníku zakladatel vítězného studia A X X I Luděk Šimoník a dodal, že: „O zakázce jsme v rámci JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění, pozn. red.) začali jednat v lednu 2023. Každé takové zdržení generuje v rámci stavebnictví výrazné navýšení cen dané inflací, ale hlavně cenou stavebního materiálu a práce.“

Budoucí podoba ZŠ Rohan.
Praha 8 počítá s přílivem lidí. Na Rohanském ostrově vznikne škola za miliardu

Podle radnice ateliér za vypracování projektové dokumentace požadoval celkovou odměnu 69,5 milionů korun, která je podle Prahy 8 neadekvátní. Posudek, který radnice nechala vypracovat, srovnal ceny projektových dokumentací a studií u několika projektů základních škol v Praze.

Například u základní školy Elektra, která je pro obdobný počet dětí, vyšla projektová dokumentace Městskou část Praha 9 na 18,8 milionů, u smíchovské ZŠ v Cibulkách byla cena 22,3 milionů, u ZŠ Smíchov City 38,4 milionů korun a u ZŠ Komořany vyšla cena projektové dokumentace na 48,5 milionů korun.

Že je odměna vyšší, než je průměrné, naznačuje i výpočet na webu České stavební standardy. Ten po zadání parametrů vypočítá odhadovaný procentuální podíl na projektovou dokumentaci. U stavby základní školy vyšel kolem 4 – 5 procent, tedy o 2 procenta méně, než požadovalo architektonické studio.

Rozsáhlá smlouva

Podle ateliéru se cena projektu odvíjí od složitosti a rozsahu navrhované stavby, ale také od podmínek, které jsou dané smlouvou. „Navrhli jsme cenu, která se rovná 7,1 % investičních nákladů stavby, což se dá považovat za průměrnou hodnotu v rámci staveb financovaných veřejnými zadavateli v období 2020-2023. Se započetím všech rizik plynoucích ze smlouvy jsme v rámci stanovení ceny vyšli zadavateli maximálně vstříc,“ popsal Šimoník s tím, že jim podle něj Praha 8 předložila naprosto nestandardní smlouvu, zakládající výrazně nevyvážený vztah mezi zadavatelem a zpracovatelem dokumentace, s bezprecedentním rozsahem 120 stran.

„Rizika vyplývající z této smlouvy, kterou se i přes sáhodlouhý proces připomínkování ve spolupráci se dvěma renomovanými právníky nepodařilo upravit do použitelného stavu, byla pro nás natolik riskantní, že jsme uvažovali o tom, že nabídku vůbec nepodáme,“ dodal Šimoník.

Návrh na ZŠ Rohan studia Igloo Architekti - vizualizace, které obsadilo 2. místo.Návrh na ZŠ Rohan studia Igloo Architekti - vizualizace, které obsadilo 2. místo.Zdroj: MČ Praha 8

Zástupci Prahy 8 ale tvrdí, že cena, která následně vzešla z podané nabídky, tedy 69,5 milionu za vypracování projektové dokumentace, je nadhodnocená a tak jednání ztroskotala. „Dle pravidel soutěže o návrh nyní zahájíme jednání s druhým a třetím v pořadí umístěným uchazečem v architektonické soutěži. Pokud i s nimi nenalezneme dohodu, budeme hledat jinou co nejrychlejší cestu k nové škole. Možnosti existují a neobáváme se, že bychom nedokázali nalézt řešení a výstavba školy byla ohrožena,“ dodal místostarosta Nepil.

Nová ZŠ Rohan pojme stovky dětí

Projekt ZŠ Rohan je architektonickým návrhem novostavby základní školy v Praze 8. Škola má sloužit 810 žákům prvního a druhého stupně a má být dimenzována na maximální počet 918 žáků pro případ potřeby udělení výjimky z počtu žáků ve třídách. Kromě 27 kmenových tříd a dalších odborných učeben záměr počítá se třemi tělocvičnami, školní jídelnou a kuchyní, družinou a dalšími nezbytnými provozy. Investiční náklady jsou na základě architektonické soutěže vyčíslené na téměř miliardu korun.

ZŠ a MŠ Elektra.
Ve Vysočanech se otevře nová základní škola. Na střeše bude mít i hřiště

Vítězem architektonické soutěže o návrh se stalo architektonické studio A X X I s.r.o. Soutěže se účastnilo 15 zájemců. Na druhém místě skončil návrh studia Igloo Architekti a třetím místem ocenila porota Chybik+Kristof Associated Architects. Pokud se radnice Prahy 8 na podmínkách nedohodne ani s nimi, celou soutěž v krajním případě zruší.