Vypjatou situaci provází výpovědi a stížnosti směřované na vedení páté městské části, ministerstvo školství i školní inspekci. Ředitel školy Dalibor Neckář je kritizován za neschopnost, neopodstatněné výpovědi a zřizování pracovních úvazků, do kterých si měl dosazovat kamarády či příbuzné. „Do naší školy byl zřizovatelem Prahy 5, respektive Renátou Zajíčkovou (Společně pro Prahu 5, ODS) před třemi lety zvolen nový ředitel. V prvním roce, kdy byl covid a škola byla víceméně zavřená se jeho neschopnost řídit školu tolik neprojevila. Následují rok však už každodenní situace ve škole jako lídr nezvládal a právě končící rok už je skutečně, co se týká vedení školy, tristní,“ stojí ve stížnosti, kterou má Deník k dispozici a jejíž odesilatel si přál zůstat v anonymitě, přestože jméno redakce zná.

Záležitost projednává školní rada

Dále se stížnost věnuje propouštění pracovníků, podezření z bossingu a údajného nedemokratického až autoritativního přístupu. Ve své reakci na dotazy Deníku se ředitel mimo jiné odvolal na dopis rodičům, který je zveřejněný na webu školy. Konkrétně reakci na kritiku neschopnosti nebo tvrdého přístupu neuvedl. Zmínil, že situace ve škole ho mrzí, ale co se týčení vedení školy, jedná se o nesoulad v názorech. "Svou pozici jsem vždy vnímal a vnímám jako poslání, a tak jsem do své funkce nastoupil s konkrétní vizí a koncepcí, se kterou chci školu vést. Ačkoliv jsem o této vizi hluboce přesvědčen, chápu a respektuji, že tento postoj nemusí sdílet každý. I proto jsem adaptaci a přijetí vize poskytl tři roky, které vnímám jako dostatečný čas pro seznámení a nastavení z vize plynoucích změn," uvedl Neckář v dopise rodičům.

Základní škola Meteorologická v Praze.
Spor o ředitele základní školy. Zřizovatel vybral nového, rodiče nesouhlasí

Ředitel je kritizován i za zřízení nové funkce zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, do které měla být začátkem školního roku přijata ředitelova kamarádka. K tomu a výpovědím zaměstnanců dále řekl, že: „situace v naší škole je v současné chvíli turbulentní. V tuto chvíli se jedná o odchod dvou učitelů (po vzájemné dohodě), dále jedné paní učitelce nebyla prodloužena smlouva a odchod paní zástupkyně. Bohužel jsem ještě obdržel výpověď od kolegy učitele, který právě z důvodu atmosféry v pedagogickém sboru skončil na vlastní žádost. Za uvedené pedagogy již máme náhrady nebo aktivně hledáme (v případě ½ úvazku za pana učitele a asi ½ úvazku za paní zástupkyni),“ vyjádřil se na dotaz Deníku ředitel Neckář s tím, že zřízení místa zástupkyně pro 1. stupeň se nabízelo po novele nařízení vlády, které měnilo pravidla vyučovacích hodin zástupcům ředitele školy.

V současné chvíli je situace vypjatá. O její stabilizaci se údajně snaží školská rada složená z vedení školy, městské části i zástupců zaměstnanců. V uplynulých týdnech bylo provedeno dotazníkové šetření společností Scio pro žáky, rodiče a všechny pracovníky školy.

Ilustrační foto.
Nové předvolební téma: Školka prý uchovávala jídlo pro děti v odpadových pytlích

„Co se týká personálních záležitostí, tak ty jsou ze zákona zcela v kompetenci ředitele školy. Pan ředitel nastoupil do školy těsně před obdobím covidu, které bylo ve školství extrémně náročné a hned po něm následovala válka na Ukrajině, v jejímž důsledku jsme na školách Prahy 5 přijali více než 600 žáků z Ukrajiny, což bylo opět velmi náročné. Proti čemu se musím důrazně ohradit je tvrzení, že bychom z pozice zřizovatele cokoliv ignorovali. Po té co nám přišly konkrétní stížnosti jsme se setkali s ředitelem, který podával vysvětlení k jednotlivým obviněním a mluvili jsme o situaci na základní škole. Několikrát již zasedala mimořádně školská Rada, na které bylo zástupci zřizovatele doporučeno dotazníkové šetření, které by nám mělo pomoci lépe specifikovat problémy, se kterými se škola potýká, klima ve škole a spokojenost respondentů. To vše se stihlo v doslova rekordním čase během jednoho měsíce.," uvedla radní pro školství Alena Janďourková.

Podle informací Deníku čeká vedení městské části s opatřeními na prošetření veškerých důkazů. Současně chce také vyhodnotit nedávno vzniklou petici.

„Před pár dny jsme obdrželi i výsledky šetření, na základě kterých připravíme opatření, která by měla vést ke stabilizaci situace na základní škole a především k nápravě identifikovaných problémů. Pan ředitel po celou dobu se zřizovatelem komunikuje a bez sebemenších problémů spolupracuje. Víme, že před pár dny dokonce vznikla petice na odvolání ředitele, kterou iniciativně rozesílají pedagogové rodičům, nebo jim dokonce volají a straší rozpadem základní školy. To považuji za krajně neprofesionální a nevhodné. Kromě odpůrců pana ředitele, nám samozřejmě píší i jeho podporovatelé, z čehož je zřejmé, že situace není jednoznačná. Celé kauze se z pozice zřizovatele věnujeme velmi pečlivě a zodpovědně. Reagovali jsme okamžitě po obdržení konkrétních stížností a situaci se snažíme posoudit co možná nejobjektivněji," doplnila Deníku radní Janďourková.

Rozdávání vysvědčení provázely obavy dětí

V závěru školního roku byly děti kromě vlastního hodnocení zvědavé i na situaci ve škole. „Že se děti zajímají o dění ve škole mě úplně nepřekvapilo. Mají to asi od rodičů. Co jsem zaznamenala, tak se bojí, abych jim neodešla. Ty informace jsou různé, holčičky tu dokonce tvrdily, že se škola úplně zavře. Snažila jsem se to uvést na pravou míru, aby děti nebyly o prázdninách ve stresu,“ uvedla jedna z učitelek.

Za posledního půl roku přitom nejde o ojedinělý případ týkající se vedení základní školy. Petice, tentokrát proti odvolání ředitele zřizovatelem, vznikla v květnu i na Základní škole Meteorologická v pražské Libuši. Tamnímu řediteli skončilo šestileté volební období a městská část jej odmítla prodloužit. Místo toho vypsala konkurz na nového ředitele. I přes protesty rodičů tak do školy od září nastoupí nové vedení.