Letos budou skládat přijímací zkoušky i žáci deváté třídy Michal a Otakar. Oba patří na ZŠ Kladská mezi premianty. „Hlásím se na tři gymnázia – Špitálskou, Nad Štolou a Přípotoční. Na přijímačky se připravuji jen v rámci školy a sám si doma zkouším testy na nečisto a úkoly. Na žádné přípravné kurzy nechodím,“ říká mi v kanceláři ředitelky deváťák Michal s tím, že od rodičů cítí velkou podporu. Gymnázium volil i proto, že ještě neví, co chce v budoucnu dělat.

Zdroj: Youtube

Jeho spolužák Otakar se hlásí také jen na gymnázia. Ani on nechodí na žádné přípravné kurzy a spoléhá na přípravu ve škole a domácí procvičování úkolů. „Nevím ještě přesné povolání, ale chtěl bych se věnovat přírodním vědám. Tam mě to táhne,“ vysvětluje Otakar.

Výuka je založená na vzájemném respektu

Celý název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyku, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1

Historie školy: Základní škola v Kladské ulici v Praze 2 byla založena roku 1902. Od roku 1965 je školou s rozšířenou výukou jazyků od 3. ročníku a ve školním roce 2016/2016 oslavila 50 let výuky německého jazyka.

Zaměření: Škola je zaměřená na výuku jazyků, již 58 let je němčina jako první cizí jazyk. Specialitou školy jsou výměnné zájezdy žáků, kteří mají možnost vyjet do německy a anglicky mluvících zemí, kde žijí v rodinách. Žáci se úspěšně účastní olympiád a umisťují se na předních místech v jazykových soutěžích, ale i přírodovědných, výtvarných a hudebních oborech. Absolventi základní školy pokračují především na gymnázia.

Škola byla dříve výběrová, na kterou druháci dělali přijímací zkoušky už na prvním stupni. „V Praze bylo tehdy takových škol asi deset. Děti byly výběrové a náročnost byla vysoká. Nemáme tu problém s fluktuací učitelů. Naši zaměstnanci tu mnohdy učí 50 let,“ vysvětluje ředitelka školy Kateřina Vávrová s tím, že od roku 2009 se stala škola klasickou spádovou. Nicméně filozofie školy a náročnost zůstala stejná.

Zdejší zaměstnanci kladou důraz na důslednost a systematičnost. „S dětmi pracuji cíleně. Snažím se, aby výuka měla systém a dbám na pravidelnost. Dávám dlouhodobé a krátkodobé úkoly a opravdu chci, aby děti úkoly plnily. Hodně opakujeme, protože domácí úkol je pro mě zpětná vazba, jestli látku umí nebo neumí. Samozřejmě máme i pravidelné testy,“ popisuje mi učitelka češtiny Alena Klečková, která na první pohled působí velmi přátelsky.

V přípravě dětí na přijímací zkoušky učitelům pomáhá Klub rodičů, který organizuje jednu hodinu týdně navíc právě pro přípravu osmáků a deváťáků na přijímací zkoušky. Podle učitelky matematiky Jitky Klimentové probíhá výuka podobně i v jejím předmětu. „Máme trošku problém v tom, že i v deváté třídě máme nové učivo, které musíme probrat. Nemůžeme tedy jen opakovat. Hrozně důležitá je ale i důvěra dětí,“ zdůrazňuje.

Obě učitelky se shodnou, že důvěra a vzájemný respekt hrají podstatnou roli. Děti podle nich musí vědět, že se můžou na cokoliv zeptat a nikdo je nebude ztrapňovat. Snaží se žáky pozitivně motivovat a budovat v nich sebedůvěru. Není přitom výjimkou, že dětem pomáhají i během přestávek nebo si děti pomůžou látku dovysvětlit mezi sebou.

Podstatná je mimoškolní aktivita

Ve škole se děti s učiteli velmi dobře znají. Dobrý kolektiv ale i vzájemnou důvěru pomáhá budovat mimoškolní aktivita. Od prvního stupně děti jezdí na lyžařské kurzy každý rok. Přitom je učí přímo jejich učitelé, kteří na to mají oprávnění. Škola tedy nenajímá externí instruktory. „Důvěru nebudujeme jen v hodinách, ale především v řadě mimoškolních aktivit, které s dětmi podnikáme,“ potvrzuje Klečková. Děti chodí na výstavy, koncerty a účastní se i různých soutěží a olympiád.

Základní škola Kladská - žáci na lyžáku.Základní škola Kladská - žáci na lyžáku.Zdroj: ZŠ Kladská

Přitom učitelé považují svou práci jako životní poslání. Ve škole tráví i deset hodin denně a snaží se důkladně poznat každého jednotlivého žáka. Děti jezdí na výměnné pobyty do zahraničí. Od šesté třídy bydlí žáci i týden v zahraničí samostatně v rodinách, což pomáhá budovat jejich sebevědomí. Podle učitelů je velmi důležité, aby se děti cítily úspěšně.

Pomáhá školní psycholožka

Podle ředitelky Vávrové je velkou výhodou, že má škola k dispozici školní psycholožku pracující na plný úvazek, což je díky MČ Praha 2, která jako zřizovatel psychology platí. Děti za ní prý chodí s důvěrou a řeší s ní osobní věci i výuku. V osmé třídě škola dětem nabízí vypracování bezplatné profi orientace. Ta se skládá z několika částí. Přes prázdniny potom psycholožka Lucie výsledky dětí zpracuje tak, že na začátku deváté třídy znají své silné a slabé stránky.

Žáci tak hned na začátku školního roku, ve kterém budou skládat přijímací zkoušky, vědí, zda jsou zaměření technicky nebo třeba umělecky a jaká je mimo jiné jejich motivace ke studiu. I to jim pomáhá se dále správně nasměrovat.

Přijímací zkoušky - Ilustrační foto
Na kterých základních školách v Praze žáci nejlépe zvládají přijímačky

Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších zde.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Zdroj: Eliška Stodolová