„Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby," uvádí magistrát na svých webových stránkách.

Nařízení se týká míst jako jsou lesoparky, parky, zahrady, sklady sena a plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou v těchto místech zakázané činnosti jako rozdělování nebo udržování otevřeného ohně, používání pyrotechnických výrobků, kouření, odhazování doutnajících předmětů nebo spotřebování vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než hašení.

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) na twitteru požádal, aby lidé dbali na bezpečnost svou i svého okolí.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a další podrobnosti k aktuálnímu opatření jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.