Soustava Lítožnických rybníků je v havarijním stavu, kdy například dělící hráze jsou zcela zrezlé a hrozí, že se protrhnou. "První etapa revitalizace zahrnuje celkovou rekonstrukci východního rybníka.

Oprava čeká na retenční nádrž Rezerva 

Opravena bude hlavní hráz, bezpečnostní přeliv a bude vybudováno nové vypouštěcí zařízení," píše se v dokumentu. Předpokládané náklady jsou pět milionů korun.

Oprava čeká na retenční nádrž Rezerva v Praze 4, která je porouchaná, zanesena bahnem a dno ani hráz netěsní. Kompletní opravu vyžaduje rovněž betonový takzvaný požerák, a to včetně odtokového betonového potrubí. To bylo v minulosti nastaveno ocelovými rourami, které již zrezly. Do oprav město podle odhadu investuje 12 milionů.

Připravuje se rekonstrukce Botiče

Oblast Lipiny na Libušském potoce si vyžádá investici osmi milionů korun. Potok bude nově otevřen, v minulosti byl totiž veden trubkou. Jeho okolí postupně zarostlo a vzniklo tu několik černých skládek. „V rámci revitalizace zde vzniknou dvě nové vodní plochy a otevřené meandrující koryto potoka," píše se v dokumentu.

Kromě zmíněných oprav se připravují rovněž rekonstrukce v okolí Botiče. Z nivy Botiče zmizí stavební navážky a kolem potoka vzniknou nové tůně a přirozeně vlhké louky. Obnoví se i okolí potoku Brusnice. Potok teče v trubce, která bude částečně odstraněna a vysázena bude v okolí nová zeleň.

Čtěte také: Praha vykoupí za 8 milionů korun tři pozemky s rybníky v Dubči