Osvětovou a preventivní akci pořádá nemocnice při příležitosti Světového dne záchrany života. Zájemci můžou využít bezplatné konzultace se zdravotníky, nechat si změřit krevní tlak včetně instruktáže správného postupu, tepovou frekvenci v zátěži, čeká na ně echokardiografie, EKG a sami budete moci posoudit vlastní rizikové faktory pro srdeční onemocnění.

Ukázka resuscitace

Navíc si návštěvníci můžou vyzkoušet resuscitaci včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru, transportu pacienta a komunikace s tísňovou linkou zdravotnické záchranné služby.

„Ještě před několika lety byla naděje na přežití srdeční zástavy omezena na laickou první pomoc, telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci a podání defibrilačního výboje či léčiv týmem záchranné služby. Dnes jsou k dispozici přístroje pro automatizovanou srdeční masáž, které umožňují transport pacienta za pokračujícího oživování. V nemocnici a v budoucnu možná i na ulici nastupuje extrakorporální kardiopulmonální resuscitace, tedy náhrada vlastního krevního oběhu mimotělním, a intenzivní léčba příčiny srdečního selhání,“ uvedl zdravotnický záchranář II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Alan Mejstřík.

Záchrany života.
Během devíti hodin dva zachráněné životy. Zkolabovaným na ulici pomáhá i policie

Komplexní centrum VFN zahrnuje i ambulance srdečního selhání, ve kterých lékaři pečují o pacienty s hrozícím či probíhajícím srdečním selháním, a o pacienty, kteří již klinickou smrt prodělali

Návštěvníci se na místě můžou setkat s lidmi, kteří přežili vlastní srdeční zástavu, nebo si prohlédnout monitorované lůžko kardiocentra s pacientem na mimotělním oběhu (ECMO).

„Chceme laické i odborné veřejnosti ukázat, jakými metodami lze boj o život vyhrát, naučit je ty, které by měl znát každý občan, a motivovat lidi zejména k prevenci, aby již nebylo nutné nikoho zachraňovat,“ dodal Mejstřík.