Papírmaš neboli papírová masa je směsí drceného papíru, vody a lepidla, která se po vytvarování lije do forem a suší se. Používá se například jako ozdoba v rámech zrcadel či obrazů.

Rekonstrukce komplexu na Mariánském náměstí začala v říjnu roku 2018 a v současnosti se již blíží k svému závěru. V objektu dřív sídlil Archiv hlavního města Prahy, který se do roku 2017 postupně přestěhoval do nové budovy na Chodovci. Po rekonstrukci by měla v paláci být restaurace a vinárna, v reprezentačních sálech pak expozice a výstavní prostory. Celý projekt by měl město stát 344 milionů korun.

Nynější vrcholně barokní podobu paláce vytvořil stavitel Tomáš Haffenecker podle návrhu vídeňského dvorního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu pro hraběte Jana Václava Gallase. Podle odborníků se jedná o jeden z nejlépe dochovaných šlechtických městských paláců na světě.

Restaurátorský ateliér Metrostavu DIZ se podílel a podílí na mnoha významných rekonstrukcích historických objektů – jen namátkou lze zmínit Baziliku sv. Václava ve Staré Boleslavi, hrad Bečov či chrám sv. Bartoloměje v Kolíně.