„Původem jsem právník, zabýval jsem se mimo jiného autorským právem, zastupoval umělce i nadace. A právě díky tomu jsem se dostal do kontaktu s nadací Jana a Medy Mládkových, pro kterou jsem řešil právě nějaké právní záležitosti. Když na konci roku 2012 končil bývalý ředitel, byl jsem osloven, zda bych to nechtěl zkusit. Řekl jsem si, proč ne, na rok, na dva. A jsem tu už přes deset let,“ říká Jan Smetana, který pochází ze severních Čech, ale už roky žije s rodinou na Malé Straně nedaleko musea a vily.

Deset let je dlouhá doba. Porovnejte tehdy a teď.

Určitě nastala za tu dobu velká proměna, což je zásluha celého týmu kolem Musea Kampa. Dříve to bylo nastavené tak, že Museum Kampa, které sídlí v budově bývalých Sovových mlýnů, mělo stálou expozici a malý počet krátkodobých výstav.

Dnes je to naopak, stálé expozice je jen kolekce dvou význačných autorů českého původu - František Kupka / Otto Guttfrened. Zbylá část muzea jsou krátkodobé výstavy, kterých ročně máme deset až dvanáct. To byla zásadní změna filozofie.

A jak to bylo s Werichovou vilou?

Ještě před mým nástupem Meda Mládková několikrát usilovala, aby se Werichova vila stala součástí Musea Kampa. Podařilo se to až v roce 2015.

A vy jste měl starost navíc.

Werichova vila byla pro mě veliká výzva, bylo potřeba přenastavit financování celé nadace, vybudovat stálou expozici, zajistit chod vily a její program. Nebylo to jednoduché, ale hodnotím to jako příjemnou starost.

Když se řekne Werich, co vás napadá?

Werich pro mě představuje spoustu věcí. Jsem z generace, která ho nezažila aktivně činného, spíše jsem ho znal z televize. Až později jsem se začal seznamovat s jeho hudební produkcí, s tím, co tvořil s Voskovcem, s děním v Osvobozeném divadle. Fascinovalo mě, když jsem ho více poznal skrz korespondenci s Voskovcem. Z této korespondence vznikla knížka i divadelní hra, která mě velice oslovila.

Vy máte jedinečnou exkluzivní možnost si sáhnout na věci, které Werich používal, které vás napadají?

Takový pocit mám, když se mi dostanou do rukou jeho rukopisy, to se mi ruce chvějí.

Co vlastně Werichova vila nabízí?

Ve sklepení najdete Golema, jeho příběh je pak odvyprávěn audiovizuální formou. Děti si mohou v dílničce z hlíny Golema podle svých představ vytvořit. Pro děti a školní skupiny tu máme spousty programů, které je seznamují s tvorbou Wericha, Voskovce, Ježka, s Osvobozeným divadlem.

close Werichova vila na pražské Kampě je vyhledávaným místem turistů. Ve sklepení najdou Golema. Ředitelem Musea Kampa, pod které vila spadá, je Jan Smetana. info Zdroj: Deník/Jiří Macek zoom_in Werichova vila na pražské Kampě je vyhledávaným místem turistů. Ve sklepení najdou Golema. Ředitelem Musea Kampa, pod které vila spadá, je Jan Smetana.

Máme tu výstavní část, kde se promítá Werichův život a jeho tvorba, máme tu prostor pro různá představení a každého potěší na závěr posezení v kavárně. Je tu i Holanerium, prostor věnovaný básníku Vladimíru Holanovi, který v přízemním bytě vily žil a tvořil.

Které místo ve vile je pro vás srdeční, takové, které máte rád více než jiná?

Asi podkroví, kde byl jeden z bytů, kam Werich chodil, žila tam jeho dcera Jana. Snažíme se tu pokračovat v té krásné lince mluveného slova, která je pro Wericha charakteristická – pořádáme tu divadelní představení, kdy se nehraje na jednom místě, ale herci prostupují v prostoru mezi diváky, konají se tu slam poetry.

Zvláštní atmosféru cítím ve dvou Werichových místnostech, které se nám podařilo zrekonstruovat do podoby velice blízké tomu, jak zde Jan Werich žil. Tam je to opravdu úžasné. Když si sednete k jeho psacímu stolu kolem věcí a artefaktů, kterými byl obklopen, tak to jsou neopakovatelné pocity, které vámi prostupují.

Co váš čeká do konce roku?

Určitě velice očekávaný je 24. prosinec, to se snažíme navázat na Vánoce, jaké se tu děly. Jan Werich měl rád společnost a právě na Štědrý den zval spousty hostů, se kterými se bavil. Ti se mu podepisovali na ubrus. Budeme tu mít krásný vánoční stromek a kdo přijde, tak se nám také podepíše na ubrus. Tak, jako za časů Jana Wericha.

Jaké prohlídky Werichovy vily nabízíte?

Buď samostatné, kde na recepci dostanete informace v papírové podobě a je na vás, kde se zdržíte. Pak jsou komentované prohlídky s průvodcem, na které je třeba se dopředu objednat. Veškeré informace o prohlídkách i o našich programech najdete na našich webových stránkách.

Jak vy vlastně vnímáte park Kampa?

Bydlím jen nedaleko na Malé Straně, takže tu často s kočárkem chodím a pozoruji život. Kolem spousta turistů, děti na koloběžkách, bavící se lidé v trávě, pobíhající psi. A tu a tam potkám známého, pozdravíme se, usmějeme se a jdeme každý po svém. Kdybych tu nepotkal každý den někoho, koho znám, připadalo by mi to divné. Taková vesnička, řekl bych trochu s nadhledem.