Na jednáních výboru, kde zasedají zastupitelé, není ale podle materiálu, který schválili radní, prostor pro koncepční práci. „Komise bude podávat odborná doporučení a stanoviska radě k zajištění konkrétních kroků, která se vztahují k dané oblasti - z tohoto důvodu je složena zejména z odborníků na danou problematiku," řekl zastupitel Ondřej Mirovský (Zelení/Trojkoalice), který bude jejím předsedou.

Magistrát se podobnou problematikou už zabýval 

Komise se bude podílet na vzniku aktualizované koncepce integrace a dalších strategických materiálů. Poprvé se sejde na přelomu února a března. Podobnou komisi mělo hlavní město už od roku 2001. V minulém volebním období byla společná komise pro národnostní menšiny a integraci.

Podobnou tematikou se magistrát už zabýval. V roce 2015 vznikla pracovní skupina ředitelky magistrátu k řešení problematiky migrace, která se zabývala příchodem migrantů. Podle materiálu, který schválili radní, byla zrušena, protože „situace týkající se migrační vlny je dlouhodobě stabilní a v případě zhoršení situace bude v této oblasti zváženo její obnovení".

Hlavní město zřídilo v roce 2015 výbor pro menšiny

Podle sčítání lidu z roku 2011 žije v Praze 5,46 procenta lidí, kteří se přihlásili k některé národnostní menšině, zastoupené v Radě vlády pro národnostní menšiny. Jde asi o 168 tisíc cizinců, což je přibližně polovina všech v zemi.

Důvodem je dostatek pracovních příležitostí i bydlení. Hlavní město proto v roce 2015 muselo zřídit výbor pro menšiny, neboť zákon ho nařizuje obcím s více než pětiprocentním podílem cizinců v obyvatelstvu. Už od roku 2009 má výbor pro multikulturní soužití městská část Praha-Libuš, na jejímž území žije početná vietnamská menšina a sídlí tržnice Sapa.

Čtěte také: Kontroly cizinců odhalily nelegály. Při pobytu i při práci