Paralelně s tím začnou práce na modernizaci samotné stanice, která zahrne mimo jiné výměnu eskalátorů. To si vyžádá úplné uzavření stanice; od 14. ledna budou vlaky stanicí Jiřího z Poděbrad pouze projíždět. Výluka potrvá zhruba deset měsíců.

„Pokud budou práce postupovat podle plánu, na začátku listopadu 2023 bychom chtěli nové eskalátory uvést do provozu a stanici opět otevřít. Výtahy by podle aktuálního vývoje razicích prací měly být zprovozněny na konci druhého čtvrtletí roku 2024,“ doplnil technický ředitel DPP–Metro Marek Kopřiva.

Zakázku na modernizaci stanice, která byla uvedena do provozu před Vánoci roku 1980, získalo koncem loňského května sdružení firem Strabag a AŽD Praha s cenou 1,289 miliardy korun. Jde o jednu z největších investic Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) za poslední léta.

Vlaky Českých drah na hlavním nádraží v Praze.
Vlaky z Prahy na jih Čech budou znovu začínat a končit na hlavním nádraží

Práce probíhají na dvou staveništích. V části náměstí u Vinohradské ulice vzniknou dvě dvojice výtahů spojené chodbou. První dopraví cestující z nástupiště do přestupní chodby, na jejímž konci bude druhá dvojice výtahů, která cestující vyveze na povrch. Kolem výtahů budou kvůli protipožárním předpisům zbudována i úniková schodiště. Pro vyústění výtahů vybudují stavbaři samostatný kiosek u Vinohradské ulice nedaleko zastávky tramvaje. V těchto dnech se dokončuje hloubení dvojice zhruba 20 metrů hlubokých šachet mezi traťové tunely, z nichž bude ražba pokračovat směrem k nástupišti.

Druhým staveništěm je samotná stanice metra včetně jejího technologického zázemí. Letos zde probíhaly práce především v neveřejných částech, například v technologickém tunelu pod eskalátory. Zhotovitelé zde vyměnili kabelové lávky, sanovali ostění původních tybinků, nahradili staré dveře, vše při respektování aktuálních požadavků na bezpečnost, požární odolnost a funkčnost.

Z jednání o prodloužení tramvajové trati do Zdib.
Dohady o každém metru země. Jednání o tramvajích do Zdib nejsou snadná

Na nástupišti v částečných záborech například snesli původní obklady. Na konci nástupiště vznikl zábor, ve kterém se připravuje prorážka pro výtah. Ve vestibulu stanice stavbaři v současnosti demontují podhledy a vyměňují poškozené kamenné obklady za nové.

Stanice Jiřího z Poděbrad je druhou nejhlubší stanicí pražského metra, hloubka středu nástupiště je 45 metrů (nejhlubší je Náměstí Míru – 53 m). Stanice má druhý nejdelší eskalátorový tunel (73,1 metru), dopravní výška eskalátorů s téměř 37 metry je třetí nejvyšší.