Výstraha ČHMÚ zahrnuje i upozornění na zesilující vítr a vysoké teploty. Riziko vzniku požárů by mělo poklesnout pravděpodobně v pátek 3. května.

V návaznosti na varování meteorologů vyhlásila Praha zákaz rozdělování ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení platí i na oblíbený svátek pálení čarodějnic.

Podle zákazu se jedná především o místa s lesním porostem a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, lesoparky, parky, zahrady a další porosty umožňující vznik a šíření požáru, sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje či plochu zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Nařízení v období zakazuje činnosti jako rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření (s výjimkou elektronických cigaret), používání pyrotechniky, odhazování hořících a doutnajících předmětů, používání jiných zdrojů zapálení (například létající přání, lampiony, pochodně), spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení nebo jízdy parní lokomotivy (pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru).

Hasiči radí 

Během oslav o filipojakubské noci vyjíždí k několika zásahům i pražští hasiči. Ti radí, jak se při takovýchto akcích chovat, aby nedošlo k zbytečným zraněním.

„V případě, že dojde ke vznícení oblečení a po ruce nemáte dostatek vody či jiného hasebního materiálu, řiďte se pravidlem Zastav se, lehni si a kutálej se. Oheň se v běhu a chůzi šíří rychleji. Pokud si lehnete na zem, obličej přikryjete dlaněmi a začnete se převalovat ze strany na stranu, plameny tím uhasíte," uvedl mluvčí Hasičů Praha Martin Kavka.

Hasiči také lidem doporučují účastnit se raději organizovaných akcí, u nichž je předem zajištěna požární bezpečnost.