"(Ševčíkovo) porušování pravidel stanovených jak v Etickém kodexu VŠE, tak v Morálně-etických zásadách vedoucích pracovníků VŠE stanovených rektorem univerzity nás (studentské senátory akademického senátu VŠE) nejen znepokojuje, ale považujeme to i za neakceptovatelné chování u vysoce postaveného akademika," uvedli členové akademického senátu VŠE z řad studentů.

Autoři výzvy označili Ševčíkovo chování za "kontroverzní a neetické". Jednání děkana Národohospodářské fakulty VŠE podle nich poškozuje prestiž studia studentů a absolventů univerzity v očích veřejnosti.

Výzvu k jeho rezignaci podepsalo k pondělí půl druhé odpoledne kromě autorů otevřeného dopisu také šest akademiků, 336 studentů VŠE, 44 absolventů této vysoké školy a zástupci veřejnosti.

Kritika studentských senátorů se na Ševčíka snesla poté, co se v sobotu údajně účastnil protivládní demonstrace Česko proti bídě, kterou svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO) a její šéf Jindřich Rajchl. Po jejím skončení byl Ševčík podle fotografií serveru Forum 24 mezi těmi, kteří se pokusili násilím vniknout do Národního muzea a strhnout ukrajinskou vlajku.

Za totéž ekonoma a politika Ševčíka, který je expertem hnutí Trikolora, kritizoval také rektor VŠE Petr Dvořák. Univerzita se v neděli 12. března od Ševčíkova vystupování na této demonstraci distancovala a uvedla, že vystupování děkana je "za hranou" dlouhodobě.

Ševčík v neděli 12. března řekl, že na demonstraci nevystupoval, pouze doprovázel muže zbitého policií, a výtky vedení VŠE proto nechápe. Rektor VŠE se pondělí 13. března odpoledne se Ševčíkem sejde, škola poté vydá prohlášení.

"Prohlašuji, že jsem nechtěl jakkoli vstoupit do budovy Národního muzea ani strhávat jakékoli vlajky vyvěšené na ní. Důrazně se ohrazuji proti interpretaci mé přítomnosti na schodech Národního muzea v inkriminované době takovými úmysly," uvedl v pondělí ve svém prohlášení. Doplnil, že odsuzuje jakékoliv násilí a útok na Národní muzeum.

Případná možnost odvolání děkana rektorem je podle mluvčí VŠE Věry Koukalové kvůli vysokoškolskému zákonu problematická.

"Senát Národohospodářské fakulty až na výjimky stojí za svým děkanem, takže oni sami ho neodvolají," řekla mluvčí. Případné odvolání děkana rektorem by podle ní bylo proti vysokoškolskému zákonu a mohlo by vést k soudní při.

Podle zákona o vysokých školách může rektor odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.