Hlavní město ve spolupráci s Prague City Tourism a Městskou knihovnou v Praze symbolicky zahájilo rok Franze Kafky a nejen pro Pražany si připravilo řadu projektů z oblasti filmu, literatury, divadla i hudby s kafkovskou tématikou.

Na webových stránkách Festival | Kafka 2024 naleznou zájemci přehled bohatého kulturního programu. Po celý rok bude jezdit po metropoli i speciální kafkovská tramvaj, která má za úkol nalákat do Prahy co nejvíce spisovatelových fanoušků.

Slavnostní zahájení kampaně ke 100. výročí úmrtí Franze Kafky. | Video: Deník/Radek Cihla

„Tento rok oživíme kafkovský narativ v metropoli. Díky úžasným kulturním projektům, které už odstartovaly nebo budou zanedlouho spuštěny, se Kafka a jeho osobité umění propíše do zážitků z metropole, který nabídneme Pražanům a návštěvníkům Prahy,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch Jiří Pospíšil.

V rámci roku Franze Kafky se uskuteční například projekt ilustrátorky Magdaleny Jetelové s názvem Franz Kafka-Elevace, který představuje transformaci Novomlýnské vodárenské věže prostřednictvím poutavých ilustrací. Akce bude originálním propojením vizuálního umění a literatury.

Vedle tohoto projektu hlavní město podpoří celkem 14 dalších v hodnotě 1,4 milionu korun. Mezi nimi je například inscenace Kafka has left the building v Divadle na Zábradlí nebo inscenace Kauza Kafka připravená Pražským komorním baletem.

Na programu oslav tohoto výročí jsou také výstavy a publikace, například ve spolupráci s Židovským muzeem, Židovskou obcí, Pražským literárním domem německého jazyka nebo Revolver Revue a spolkem Architektura.

„Osoba Franze Kafky je neodmyslitelně spojena s Prahou, a právě on je často důvodem k návštěvě metropole. Díky společenskovědnímu výzkumu z minulého roku víme, že právě za historií Franze Kafky přijíždějí primárně turisté z německy mluvících zemí, ale zájem o něj mají i návštěvníci ze Spojených států a v neposlední řadě samozřejmě tuzemští turisté,” vysvětluje spojení Prahy s osobou spisovatele předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

K této příležitosti vznikla také webová stránka Franz Kafka - Prague.eu, kde zájemci naleznou základní informace o spisovateli, ikonická místa v Praze a také vycházky s průvodci po místech Kafkova mládí a dalších let života. Stejně tak je zde možné se seznámit s Kafkovou literární tvorbou prostřednictvím spolupráce s Městskou knihovnou v Praze. Přímo v té se v červnu uskuteční řada akcí. Již nyní je otevřená výstava KAFKAesque v Centru současného umění DOX.