Praha připravila k oslavám 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie bohatý kulturní program. V předvečer výročí, 30. dubna, se v bude Rudolfinu konat slavnostní koncert České filharmonie za účasti premiéra Petra Fialy a prezidenta Petra Pavla.

Dále si město připravilo několik koncertů, divadelních představení a výstav. Panelová výstava je před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí k vidění již nyní. Výstava představuje důležité milníky České republiky ve vztahu k Evropské unii, a především poukazuje na přínosy, které konkrétně Praze přináší členství Česka v EU.

Druhá část výstavy je pak věnována vybraným projektům, které v Praze v uplynulých letech vznikly  s významnou podporou evropských financí. Venkovní výstavu doprovází texty v českém i anglickém jazyce a bude veřejnosti přístupná až do 31. května.

close Oslavy výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. info Zdroj: MHMP zoom_in Oslavy výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie.

„Kulturně-historická tradice Prahy je s Evropou pevně spjata. Členství České republiky  v Evropské unii je proto jen logickým potvrzením těchto svazků. A výročí vstupu do EU je v této souvislosti vítanou příležitostí připomenout si, v čem všem toto pouto reálně spočívá,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Ve středu 1. května se pak bude v centru města konat tradiční festival United Island of Prague 2024, jehož tématem je právě toto významné výročí. V rámci doprovodného programu se v metropoli první májový den uskuteční také průvod 28 vlajkonošů za doprovodu hudby.

close Oslavy výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. info Zdroj: MHMP zoom_in Oslavy výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie.

Trasa povede z Mariánského náměstí přes Staroměstské náměstí, Karlovu ulici, Karlův most, Kampu a stejnou trasou zpět znovu na Mariánské náměstí před budovu Nové radnice.

Zároveň bude v nočních hodinách budova Nové radnice slavnostně nasvícena, a to 30. dubna a 1. května. Stejně tak bude zářit v „evropské“ modré barvě Petřínská rozhledna, konkrétně 30. dubna a 1. května a dále 8. a 9. května. A oslavy výročí neminou ani tramvaje, ty budou ve sváteční dny nazdobeny vlaječkami.

„Chtěl bych všechny pozvat na zítřejší hudební festival Zažijte Evropu od 12:00 hodin na Střeleckém ostrově pod záštitou pana ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka. Ministr rovněž udělil záštity desítkám akcím, jejichž přehled naleznete na stránkách Tvoříme Evropu, a kam jste srdečně zváni,“ doplňuje Tomáš Dub, náměstek ministra pro evropské záležitosti.