Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl rozklad, a potvrdil tak pokutu 2 679 000 korun za chyby v loterijní vyhlášce. Magistrát se mimo jiné bránil tím, že se z většiny jedná o trest za regulaci systému adresních míst podle už zrušených obecně závazných vyhlášek, které vymezovaly pouze konkrétní místa umožňující provozovat hazard.

„Jak obecní soudy i Ústavní soud potvrdily, ÚHOS náleží pravomoc zasahovat proti diskriminačním obecně závazným vyhláškám, které protiprávně narušují hospodářskou soutěž. Proto není proti zamítnutí rozkladu předsedou ÚHOS žádný opravný prostředek a Praha nemá jinou možnost, než pokutu zaplatit. Částka samotná není asi pro rozpočet města dramatická,“ uvedl na dotaz Deníku předseda pražského hnutí ANO Ondřej Prokop s tím, že obavy panují z budoucnosti.

Jak upřesnil pražský radní Adam Zábranský (Piráti), který má v gesci legislativu, verdikt ÚOHS je konečný a pokutu město zaplatí z rozpočtu. "Nicméně Praha má možnost nechat přezkoumat rozhodnutí ÚOHS u správního soudu. Tuto cestu nyní zvažujeme," dodal.

Problematická úprava

Zrušené vyhlášky nahradila v roce 2021 nyní platná upravená verze týkající se nulové tolerance hazardu na území Prahy. I tu ÚOHS pokutoval trestem, tentokrát ve výši 1 274 000 korun. Praha nyní čeká na výsledek rozkladu, o kterém antimonopolní úřad ještě nerozhodl.

„Co považuji za zásadnější nebezpečí pro město, je, že pokud ÚHOS potvrdí pravomocně i druhou uloženou pokutu - a obavám se, ze se bude držet svého výkladu - tak se město dostane do právně velmi komplikovaného postavení v případných právních sporech s provozovateli,“ poznamenal Prokop.

Antimonopolnímu úřadu mimo jiné vadí, že regulace hazardu není v tuto chvíli na celém území Prahy stejná a v případě povolení provozu živých hazardních her je rozhodnutí na jednotlivých městských částech.

Ze strachu z dalších pokut a případných právních sporů s provozovateli se aktuální vyhláškou bude město opět zabývat. O dalším postupu jednal 18. května pražský legislativní výbor. Podle Zábranského existují tři varianty řešení.

První z nich je aktuální vyhlášku neměnit a s ÚOHS být v soudním řízení, s rizikem pokut a případné nutnosti náhrady škody, druhou zavedení nulové tolerance hazardních her na území Prahy.

A jako třetí možnost Zábranský vidí stanovení obecných podmínek pro celé území Prahy například ve formě záměrového tisku, kdy by pražské zastupitelstvo dalo najevo, že převažuje koncepce nulové tolerance, případně širšího řešení. Výbor nyní čeká na vyjádření jednotlivých politických klubů a protidrogové komise.