World Tourism Cities Federation (WTFC) je nezisková, nevládní, mezinárodní organizace vytvořená na základě dobrovolného členství turistických měst ze všech zemí a regionů, nevládních organizací, asociací a podnikatelských subjektů působících v turismu.

„Mít pohromadě tolik měst, která mají takový rozsah turistické praxe, tak je dobré mít možnost od nich čerpat zkušenosti," řekl náměstek primátora Václav Novotný (TOP 09), který návrh zastupitelům předložil.

Spolupráce mezi světovými metropolemi

Organizace je pro Prahu důležitá „zejména v současném období, kdy je ze strany města zájem o vybudování postavení na nových zdrojových trzích", píše se v materiálu, který zastupitelé schválili.

Organizace má přispět ke spolupráci mezi světovými metropolemi v oblasti rozvíjení společných trhů, sdílení informací, statistik a předávání zkušeností v oblasti cestovního ruchu. Podle Novotného může navíc členství pomoci otevřít čínský trh.

Členský příspěvek do 40 tisíc korun ročně

Za členství nebude muset v současné chvíli platit členský příspěvek, v budoucnu by to pak mělo být do 40 tisíc korun ročně. Pokud bude poplatek zaveden, pak je podle Novotného na zvážení, zda v WTCF zůstat i do budoucna.

Organizace má 72 členů z toho 67 měst, jeden region a čtyři velké takzvané touroperátory. Organizace má sídlo v Pekingu. Federace má tři druhy členství - města, členy, kteří nejsou městy, ale jsou významnými organizacemi či podnikatelskými subjekty v turismu a pozorovatele. Z evropských měst jsou členy například Amsterodam, Vídeň či Londýn.