Návrh v tajném hlasování na mimořádném jednání univerzitního akademického senátu podpořilo 20 z 26 přítomných senátorů. Šest senátorů se vyjádřilo proti.

Podle vysokoškolského zákona může rektor odvolat děkana z vlastního podnětu po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem celouniverzitního akademického senátu v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE minulou středu jednání o návrhu k odvolání Ševčíka přerušil.

Dvořák dnes na zasedání univerzitního akademického senátu zopakoval, že odvolání Ševčíka nenavrhl pouze jako reakci demonstraci 11. března. Důvodem podle něj je děkanovo dlouhodobé veřejné vystupování. Podle rektora Ševčík poškozuje dobré jméno národohospodářské fakulty i VŠE a fakulta se izoluje od dalších pracovišť. Rektor zároveň odmítl, že by snaha o odvolání Ševčíka byla omezením svobody na univerzitě nebo práva na názor.

Poškození dobrého jména univerzity vystupováním děkana Ševčíka vnímá i senátor Petr Mazouch, který zastupuje Fakultu informatiky a statistiky VŠE. Upozornil, že se mimo jiné snižuje počet studentů NF VŠE a že má rektor ve své snaze o odvolání Ševčíka „silnou oporu akademické obce“. Podle něj dříve vyjádřily nesouhlas s jednáním děkana Ševčíka všechny fakulty s výjimkou jedné.

Demonstrace svolaná studenty před budou VŠE k rezignaci Miroslava Ševčíka

Ševčík to, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kterou vede, odmítl. Snižující se počty studentů fakulty vysvětlil náročností studijních oborů a zdůraznil, že fakulta spolupracuje s jinými fakultami, s veřejným sektorem a základními a středními školy. Informoval, že na podporu jeho setrvání ve funkci děkana vznikly petice a mnozí mu podle něj vyjadřují podporu.

Děkan také opětovně uvedl, že u protestu 11. března před Národním muzeem v Praze, kde se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, pomáhal zraněnému. Jeho slova dnes na jednání akademiků potvrdil Karel Kočí, kterému údajně Ševčík u muzea pomáhal. Na Ševčíkovu pomoc zraněnému poukazoval také místopředseda univerzitního akademického senátu a zástupce Národohospodářské fakulty VŠE Jan Vondráček. Před hlasováním řekl, že podle něj jsou důvody pro odvolání Ševčíka nedostatečné.

Kvůli Ševčíkově chování vyzval rektor dříve děkana k rezignaci , Ševčík ale odstoupit opakovaně odmítl. Na podnět Dvořáka proto o setrvání Ševčíka v roli děkana v dubnu jednal Akademický senát NF VŠE. Fakultní akademický senát Ševčíka neodvolal, a tak se rektor rozhodl využít své pravomoci Ševčíkovo odvolání iniciovat sám.