Památková ochrana se v historickém městě, jako je Praha, nevztahuje pouze na budovy, ale i na veřejný prostor. Podobně je na tom Amsterdam nebo Milán. Kateřina Novotná z Pražské organizace vozíčkářů upozornila, že se jedná o města, která mají hodně památek a ochrana se vztahuje i na povrchy. V tomhle ohledu podle ní trpí Praha úplně stejně.

„My máme kočičí hlavy a Milán zase oblázkovou dlažbu. Jsou to povrchy, po kterých se dá na vozíku jet jen obtížně,“ popisuje problémy vozíčkářů v centru.

Bariérová Praha - centrum | Video: Eliška Stodolová

Pohyb městem jim často komplikují i zúžené průchody na chodníku, které můžou být způsobené nešikovně umístěným dopravním značením, sloupem veřejného osvětlení, třeba v ulici Letenská, ale i špatně zaparkovaná auta. „Relativně malé množství kaváren a restaurací v historickém centru má vhodně řešenou přístupnost včetně bezbariérového WC,“ konstatovala Novotná.

Bezbariérovost tam, kde to jde

Městská organizace Prague City Tourism (PCT) upozorňuje, že bezbariérovost některých budov komplikuje status národních kulturních památek. Mluvčí Klára Janderová sdělila, že z věží, které má organizace ve správě, jsou bezbariérové dvě: věž Staroměstské radnice a Petřínská rozhledna.

„Tyto věže disponují výtahy. Například na Petřínské rozhledně máme k dispozici i vozík pro případ, kdyby se vozíčkářův vozík do výtahu nevešel,“ podotkla mluvčí a dodala, že u ostatních jejich spravovaných věží to bohužel není možné, protože se jedná kamenné věže, do kterých takovýto zásah není, s ohledem na ochranu kulturního dědictví a dispozice, možný.

Podle Novotné ale na tom Praha není zase tak špatně. Naopak lze v metropoli najít celou řadu významných historických budov s velmi slušným stavem bezbariérovosti. Patří mezi ně Národní muzeum, Kunsthalle, Galerie Dox, Barokní refektář Dominikánského kláštera sv. Jiljí a třeba Písecká brána.

PCT spolu s organizací vozíčkářů připravili tipy na bezbariérové trasy a praktické informace o pohybu ve městě z pohledu vozíčkáře. Pro turisty také magistrát v loňském roce natočil video, které návštěvníkům ukazuje, kudy se po Praze na vozíku pohybovat.

Nedostatky odhalené v praxi

Pražská organizace vozíčkářů přesto vnímá problémy třeba u rekonstrukcí nebo novostaveb, které pramení z neznalosti projektantů a zhotovitelů. Příkladem mluvícím za všechny může být nedávná rekonstrukce Muzea literatury v Petschkově vile v Bubenči.

| Video: Youtube

„V rámci rekonstrukce tam vznikla bezbariérová úprava – výtah a toaleta, na které se ale otevíraly dveře směrem dovnitř do kabiny. Ty se ale musí vždy otevírat směrem ven, protože manipulační prostor vevnitř v kabině není dostatečný, aby vozíčkář za sebou dveře zavřel a zároveň to může být riskantní z hlediska bezpečnosti. Kdyby vozíčkář náhodou upadl, tak by se dveře nedaly otevřít, protože by je blokoval,“ připomněla Novotná s tím, že takové chyby pramení právě z neznalosti reality člověka na vozíku.

V tomto případě organizace na chybu upozornila a správci muzea ji následně opravili.