"Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit i u jiných odběratelů. Pokud již někdo bude napouštět bazén přes vodovodní přípojku, tak mu doporučujeme, aby tak činil pomalu a mimo špičku nejlépe v nočních hodinách," uvedl Mrázek.

Další nebezpečí hrozí podle mluvčího při napouštění bazénu z vlastní studny, kdy se do bazénu ve vodě mohou dostat škodlivé látky nebo těžké kovy.

Pokud se někdo rozhodne napouštět bazén z vodovodu, měl by dodržovat pravidla. Mezi nimi je třeba výběr vhodné doby. Mělo by jít o všední den mezi 21:00 a 05:00, tedy mimo tzv. odběrní špičku. "Ideálně pak před příchodem teplého počasí, v první teplý den budou mít zřejmě stejný nápad i další majitelé bazénů," uvedl Mrázek.

Pražané letos platí na vodném a stočném 128,18 korun za metr krychlový. Cena jedné cisterny o objemu devět metrů krychlových se liší podle vzdálenosti dovozu. Pokud ji vodohospodáři vezou do vzdálenosti deseti kilometrů, zaplatí lidé 2000 korun a 460 korun za každou půlhodinu zdržení na místě, do vzdálenosti 50 kilometrů to je 4250 korun.

PVK mají v metropoli na starosti distribuci vody, vodovodní síť má firma do roku 2028 pronajatou od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Většinovým vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia a menšinovým hlavní město Praha. Po roce 2028, kdy skončí nájemní smlouva mezi PVK a PVS, hlavní město odkoupí zbylý podíl v PVK a stane se vlastníkem jediným.