Přístaviště bude dokončeno letos v listopadu 2023, plavidlům začne sloužit v dubnu příštího roku. Jde o první veřejné přístaviště pro rekreační plavidla mezi Prahou a Slapskou přehradou. Dosud jsou v tomto úseku řeky možnosti přistání omezené na několik soukromých mol.

„Přístaviště nabídne vyvázání s pohodlným a bezpečným přístupem na břeh pro návštěvu městyse i pro přenocování. Mimo plavební sezónu a při zastavení plavby nebudou u mola stát žádná plavidla a výložníky budou sklopeny, aby netvořily žádnou překážku v proudu řeky,“ doplnil šéf ŘVC Lubomír Fojtů.

Přístaviště bude na pravém břehu po proudu od historického mostu, vedle nádraží, v blízkosti centra obce. Plovoucí molo s dřevěnou palubou bude mít délku 52 metrů a šířku 2,5 metru. K hlavnímu molu bude připevněno pět šikmých výložníků, které umožní vyvázání deseti plavidel o maximální délce 20 metrů. Odběr vody a elektřiny do plavidel bude zajištěn skrze tři odběrné sloupky.

Na stavbě budou až do konce května probíhat pouze práce na výstavbě kotevních bloků na břehu a inženýrských sítí. Výroba nosné konstrukce plovoucího mola s železobetonovými plováky bude probíhat v dílnách mimo Davli, vlastní osazení plovoucího mola na místo proběhne koncem léta.