Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové počítá státní organizace se zahájením stavby mezi Veleslavínem a ruzyňským letištěm v roce 2024 a zprovozněním dráhy v roce 2028. Nabízí se tedy otázka, zda rok 2028 splňuje význam použitého termínu „již brzy“.

„Slogan uvedený na banneru považujeme za přiměřený s ohledem na to, jak akcelerovala příprava v posledních dvou letech. Projekt spojení Prahy s letištěm a Kladnem se zmiňuje více než 30 let a nikdy nebyl v takové fázi příprav a rozpracovanosti jako v současné době,“ uvedla Friebová.

Podle ní jsou v současnosti vydána dvě územní rozhodnutí, třetí běží. „U dvou staveb pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení, u třetí stavby na dokumentaci začneme pracovat v řádu dnů. Dvě stavby předpokládáme stavebně zahájit v roce 2021,“ dodala mluvčí SŽ.

Kudy povede tunel?

Správa železnic však stále nemá jasno o tom, kudy povede klíčový úsek mezi Dejvicemi a Veleslavínem tunelem pod Střešovicemi. Minulý týden začala společně s hlavním projektantem stavby, firmou Metroprojekt, provádět dva doplňující inženýrskogeologické vrty. Ty budou hluboké 90 a 58 metrů, proběhnou v nich pressiometrická a karotážní měření.

Za velkoplošný banner na veleslavínském nádraží zaplatila Správa železnic 59 500 Kč. Reklamní plochu poskytla Praha bezplatně. Dopravní podnik hlavního města (DPP) mezitím připravuje projekt, který počítá s tím, že cestující na Letiště Václava Havla budou vozit velkokapacitní trolejbusy.