Žádá tedy zavedení opatření ve svůj prospěch; především volá po možnosti omezovat příjezd autPo ze středních Čech. Ale i po dalších krocích, které by Prahu 6 měly chránit. A nevylučuje, že i zde by politici mohli prosazovat zavedení poplatku za průjezd. Konkrétně v rezidenčních částech, které trápí tranzitní doprava – například v oblasti Ořechovky či Malého Břevnova.

Připomněl to radní Prahy 6 pro oblast dopravy Ondřej Matěj Hrubeš (ODS). „Chápeme Prahu 1, proč chce zpoplatnit vjezd do centra hlavního města a omezit tranzitní dopravu,“ připouští s tím, že i vedení Šestky usiluje o zklidňování dopravy na svém území. Jenže: Praha 6 trvá na tom, že si centrum nesmí ulevit na úkor zvýšení dopravní zátěže na jejím území.

Praha 6 chce omezit příjezd aut ze středních Čech

„Jedním z opatření je například přenastavení programu řízení vjezdu do tunelů městského okruhu tak, aby nevznikaly kolony před vjezdy na křižovatkách Prašný most a Malovanka – a dále je nutné omezit kapacity pro individuální dopravu na vjezdech do území městské části Praha 6 ze Středočeského kraje, například světelnými závorami. Jedná se o ulice Podbabská, Evropská, Karlovarská a Horoměřická,“ představil ve čtvrtek 4. ledna radní konkrétní požadavky. Vedle dynamických světelných závor si nicméně dovede představit i ty statické – tedy standardní šraňky. S tím, že městská část se chce bránit přílivu aut a usiluje především o podporu dvou forem přesunu lidí: dopravy pěší a hromadné.

V tom, že vybírání poplatků za vjezd do centra musí předcházet více opatření, které budou Prahu 6 chránit, jsou radní této městské části zajedno, přičemž odkazují na hlavní cíle magistrátem navrhované regulace. „Patří k nim snížení dopravní zátěže, tranzitní dopravy, zlepšení bezpečnosti dopravy (zejména bezpečnost chodců) a umožnění rozvoje a plynulosti městské hromadné dopravy,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

Parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle.
Praha změní systém parkovacích zón, návštěvníci mohu zastavit ve všech částech

V souvislosti s návrhem vyhlášky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí hlavního města radní Šestky požadují, aby nejprve byly vyřešeny všechny dopravní dopady, a to v rámci celé metropole. Samotný poplatek bez doprovodných opatření by prý znamenal jediné: zhoršení dopravní situace v okolí. Vlastně se to dá připodobnit ke zkušenostem s postupným zaváděním modrých zón: problémy s parkováním se často spíš posouvaly k sousedům.

Průjezd kolem Vltavy za dvě stovky?

Možnost zavedení poplatků za vjezd do vybraných ulic v Praze 1 pro řidiče, kteří na území toto městské části nemají trvalé bydliště (nebo zřejmě také sídlo firmy či provozovnu), budí emoce dlouhodobě. I po upřesnění, že by se požadované platby neměly týkat celého území Prahy 1, ale jen vybraných lokalit: Smetanova nábřeží a části Malé Strany; vlastně jde o ulice v blízkosti Vltavy na obou březích řeky. Mělo by to oblast zklidnit a mimo jiné také přispět k plynulejšímu průjezdu tramvají například právě po Smetanově nábřeží či ulicemi Újezd a Karmelitská.

Uvažuje se nikoli o poplatku za vjezd, nýbrž o denní taxu za využívání této oblasti (bez ohlasu na počet vjezdů). V minulosti se diskutovalo o tom, že cena aby mola být stanovena na 200 Kč denně; už se ale objevil i návrh hovořící o částce ve výši 250 Kč. Plány připravované magistrátem a Prahou 1 podporované vyvolávají rozpaky nejen u motoristů z jiných částí metropole či přímo „přespolních“ řidičů. Nadšeny nejsou okolní městské části, ale třeba ani zaměstnanci ostatních institucí, jichž v centru metropole působí celá řada.

Ilustrační foto.
Zavede město poplatek 200 korun za vjezd do Prahy 1? Podle Hřiba je to nesmysl

Původně se předpokládalo, že vybírání poplatku bude aktuální již od počátku příštího roku. Zatím ale zůstává předmětem debat, kdy se diskutuje mimo jiné i o právních souvislostech, technickém řešení, výši požadované částky či rozsahu výjimek.