Z vily obklopené zahradou, zajímavé nejen z architektonického hlediska a zasazením do okolního prostředí, ale i prvorepublikovou historií místa, které navštěvovaly špičky tehdejší společnosti, chce nynější majitel vybudovat mnohem větší vilu. Spíš rezidenci. I když se představitelé radnice Prahy 5 postavili proti a uplatnili námitky, stavební úřad Prahy 5 stavební změny povolil. Voleným politikům jeho pracovníci nepodléhají; vykonávají svou činnost v rámci působnosti státní správy. Aktuálně zdejší stavební úřad hledá posilu na pozici odborného referenta nebo referentky povolování staveb.

Signatáři petice, na niž na svém facebookovém profilu upozorňuje například ředitel obecně prospěšné společnosti Post Bellum a vedoucí projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa bydlící v sousedství, se obracejí na vlastníka, aby přehodnotil svůj záměr a od velké stavby upustil. Obracejí se současně na představitele metropole – na primátora hlavního města, radní i zastupitele – aby zahájili jednání vedoucí k zachování vily a její citlivé rekonstrukci. „Respektujeme právo majitelů nakládat se svým majetkem, zároveň ale nemůžeme rezignovat na ochranu společenských hodnot a historického dědictví, které by demolicí vily byly jednoznačně poškozeny,“ uvádí text petice. S tím, že cílem je „vyvolat celospolečenskou diskusi“ a „společně hledat vhodnější východiska“. Konkrétně Kroupa si na sociální síti posteskl: „Jeden z nejkrásnějších domů Smíchova chtějí zbourat. A já na to budu bezmocně koukat z okna.“

Že političtí představitelé Prahy 5 vyjádřili nesouhlas a podali námitky, potvrzuje místostarosta Radek Janoušek (Praha 5 Sobě); mimochodem profesí architekt. „Rozporovali jsme zejména to, že po stavebních úpravách a dostavbě vily Tichá 6 dojde k nevhodné změně stavby, která nebude odpovídat charakteru vilové čtvrti,“ sdělil Deníku. S tím, že se zástupci městské části ohrazovali proti příliš malému odstupu od sousední stavby i proti očekávanému nárůstu ruchu v daném území.

Rozhodnutí stavebního úřadu, který s kritizovanými úpravami souhlasil, vedení městské části nepotěšilo. Místostarosta připomněl, že zásadní vliv měl postoj orgánů státní správy, jež výhrady neuplatnily. „Stanovisko odboru památkové péče k výrazným úpravám a dostavbě vily Tichá 6 bylo, pro nás překvapivě, souhlasné – a to i přes to, že území spadá do památkové zóny Smíchov,“ zdůraznil Janoušek. Rovněž památkáři patří pod státní správu a samosprávě nepodléhají.

Místostarosta také upozornil na fakt, že původně nikdo další neprotestoval. „Kromě městské části proti záměru nepodal námitky nikdo z účastníků řízení, přestože minimálně nejbližší sousedé byli dle nám dostupných informací o chystaném záměru dopředu informováni,“ sdělil místostarosta Deníku. Z jeho slov plyne, že tedy zřejmě plně neodpovídá pravdě tvrzení organizátorů petice. Ti v rámci svých výhrad uvádějí: „Stavební úřad obyvatele v sousedství neobeslal, jak v místě běžně činí, pouze vyvěsil oznámení na úřední desce.“ Že se chystají změny, údajně sousedé věděli.

Organizátoři petice rovněž hovoří o „neprůhledném majiteli z Kypru“. Žadatelem o povolení je společnost s ručením omezeným Tichá 5, v níž podle obchodního rejstříku došlo nedávno ke změnám. Před měsícem došlo u firmy s historií od jara 2018 (tehdy pod názvem Labtecon) k zápisu sedmi jmen jakožto nepřímých skutečných majitelů, přičemž česky z nich zní jediné. O dvacet dní poději, 23. října, byl zapsán nový jednatel. Toho se Deníku oslovit nepodařilo – nicméně ze slov vedoucího oddělení tisku radnice Prahy 5 Davida Šťáhlavského i přímo místostarosty plyne, že vedení městské části bylo se zástupci investora v kontaktu.

close Vila na Hřebenkách. info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Vila na Hřebenkách.

„Aktivní role se nadále nevzdáváme a jsme připraveni vést s ním jednání o možných změnách záměru,“ sdělil Janoušek Deníku. Odkazuje na nedávné jednání s investorem o vybudování pěšího propojení z Holečkovy ulice do Kinského zahrady, které by měl zřídit na vlastních pozemcích. „Tento záměr je v souladu se strategií městské části a povede ke zlepšení pěší prostupnosti mezi klíčovými parkovými částmi Prahy 5 (parku Sacre Coeur a Kinského zahrady),“ uvedl místostarosta. S upřesněním, že za investora s radnicí jednali zástupci firmy Štochl engineering a architektonického ateliéru ADR.

Místostarosta Janoušek dále potvrzuje, že současnému vedení městské části záleží na ochraně charakteru cenných částí Prahy 5 – a prvorepublikových vilových čtvrtí obzvlášť. „V tomto konkrétním případě jsme ale byli jediní, kdo o ochranu historických hodnot aktivně usiloval. Bohužel zástupci odboru památkové péče, jejichž postoj je v této věci rozhodující, měli odlišný názor,“ poznamenal. S tím, že odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu už městská část nepodávala. „V kontextu výše uvedeného a na základě zkušeností z obdobných řízení, ve kterých dříve městská část využila opravné prostředky bezúspěšně,“ vysvětlil Janoušek důvody tohoto postupu.

Rozhodnutí, které se signatářům petice nelíbí, vydal stavební úřad letos 24. května. Vyvěšeno bylo od 30. května do 15. června. V Tiché ulici povoluje stavební úpravy domu číslo 5 včetně demolice garáže a rozsáhlé stavební úpravy domu číslo 6 (včetně přístavby pod úrovní terénu), který by měl získat podobu bytového domu o dvou podzemních a třech nadzemních podlažích (s nejvyšším patrem výrazně ustoupeným). Dům má obsahovat jednu bytovou jednotku.

V nejníže položeném podzemním patře se počítá s technickými místnostmi a technologií bazénu. První podzemní patro s výtahem by mělo obsahovat privátní wellness, technické místnosti a garáž s autovýtahem. Přízemí má obsahovat vedle obytné místnosti, televizní místnosti a kuchyně s jídelnou mimo jiné ještě halu, šatnu, předsíň, WC a úklidovou místnost. Na úrovni terénu se počítá také s technickou místností a skladem zahradního nábytku. Plány pro vyšší podlaží zmiňují halu, tři ložnice, tři koupelny, tři šatny, galerii, WC či úklidové zázemí. Nejvýše by se pak měly nacházet mimo jiné další hala, pracovna či sklad. Vydané povolení počítá také s kácením dřevin, ale i s novou výsadbou.

Petici doprovází citace slov architekta Davida Vávry: „Pokud je relativně skromná hmota nahrazena bytovým domem, úpí urbanistický řád místa. Dům je potvrzením kvality stavebnictví první republiky s řadou dobrých detailů a harmonických proporcí. Navíc neoddiskutovatelná hodnota je historie domu.“ Nechybí ani odkaz na spojení s masarykovskou demokracií.

Minulost Schieszlovy vily v Tiché ulici
- Vila byla postavena roku 1912 v rámci nově vznikající zástavby na jižním svahu Petřína nad Smíchovem – na Hřebenkách – kde vznikl urbanisticko-architektonický celek s charakterem zahradního města; dnes chráněný jako památková zóna.
- Stavba je spjata s působením vlastence Dr. Josefa Schieszla (1876–1970) – politika, právníka a blízkého spolupracovníka prvních československých prezidentů Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše.
- V době první republiky se vila stala místem setkávání význačných osobností. Schieszl se přátelil i s řadou umělců, například s hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů, rodinou bratří Čapků či malíři Václavem Rabasem nebo Karlem Vikem; vilu s výjimečným výhledem na Prahu navštěvovali i prezident Masaryk a jeho syn Jan.
Zdroj: facebookový profil Mikuláše Kroupy