Objekt je nyní „otevřen“: i z ulice je vidět, že v rámci rekonstrukčních prací (s nimiž v minulých měsících úřady vyslovily souhlas a také vydaly patřičná povolení) byla snesena střecha, odstraněna jsou okna a také ubourány některé části. Během pondělka 18. prosince se však další práce zastavily. Firma, jež zde pracuje, dostala úřední rozhodnutí, které nařizuje práce přerušit. Platnost stavebního povolení vydaného stavebním úřadem Prahy 5 úředníci z magistrátu pozastavili.

Úřední povolení nyní neplatí

Změnu okamžitě zaznamenali zastánci původní podoby vily, mezi nimiž nechybí ani lidé bydlící v sousedství. „Dne 15. 12. 2023 odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy oznámil své rozhodnutí, kterým odložil vykonatelnost stavebního povolení na bourání Schieszlovy vily a výstavbu bytového domu v památkové zóně v Praze 5 na Hřebenkách a zahájil jeho přezkum z důvodu nezákonnosti,“ sdělila Deníku Petra Prokopová z petičního výboru petice odmítající demolici, pod niž svůj podpis na internetu připojilo bezmála 2,9 tisíce lidí.

Zdroj: Petiční výbor petice za záchranu Schieszlovy vily

„Byť byl o víkendu na Schieszlově vile klid, dnes 18. prosince od rána stavebník pokračuje v bouracích pracích. Z vily se ozývají ‚sbíječky‘, na její střeše si dělníci rozdělali oheň, suť je vyhazována na zahradu,“ konstatovala Prokopová během pondělka. S tím, že úřední rozhodnutí se lidem přítomným na staveništi zástupci petičního výboru pokoušeli předat přímo na místě; za přítomnosti hlídky strážníků. Skutečně se v něm píše, že magistrát zahájil přezkumné řízení – a práce pozastavil. Týká se to i sousedního objektu Tichá 5, který patří stejnému investorovi.

Respekt k rozhodnutí úřadů

Zástupce investora už má úřední verdikt k dispozici – a bude se jím řídit. To se Deník v pondělí dozvěděl z vyjádření architektonického studia ADR, což je společnost, která investora Martina Kulíka reprezentuje. Členka týmu Monika Manderlová označila nucené přerušení dříve povolených stavebních prací za nešťastné rozhodnutí – nicméně pro dění na stavbě zásadní. „Samozřejmě budeme jako vždy respektovat rozhodnutí odpovědných úřadů,“ konstatoval architekt Petr Kolář, který je spolumajitelem studia.

Vila Na Hřebenkách - demolice, 10. listopadu.
Bourání Schieszlovy vily se zastavilo. Má jít jen o pauzu na dva týdny

Deníku řekl, že s inženýrem Kulíkem spolupracuje už tři desetiletí. A má za sebou i oceňované rekonstrukce historických objektů. Tento dům z roku 1912 ale za cennou stavbu nepovažuje. V tom se opírá o stavebně historické průzkumy nezávislých odborníků (které podle Kolářových slov nevybíral investor, ale přímo určili úředníci). Píše se tam, že dům bez mimořádné architektonické hodnoty byl opakovaně přestavován a upravován; i se směnou dispozice z vily na bytové jednotky, kam byly doplňovány koupelny – a mimo jiné také přistavěna garáž.

Nebo třeba již odstraněná okna: rozhodně nešlo o původní, přes sto let stará; jednalo se o okna plastová z novodobých přestaveb. Proto Kolář říká, že pod projekt razantní přestavby, při níž má být hmota objektu zvětšena asi o třetinu, se nerozpakuje podepsat. Trvá na tom, že na zničení památky by se nepodílel – a míní, že proměna domu bude ku prospěchu: přínosem pro celou lokalitu.

Veliké rozčarování a údiv

Nyní Kolář naznačil, že doby, kdy se diskutovalo, považuje za minulost. „Mám pocit, že stěžovatelé, kteří navíc byli o projektu dopředu informováni a nijak nereagovali, hledají zástupné problémy, jen aby průběh dříve schválených stavebních prací co nejvíce zdrželi. Nakolik bylo, nebo nebylo nutné zahajovat přezkumné řízení, nechci spekulovat. Předali jsme to našim právníkům a začneme sčítat škody,“ sdělil v pondělí Deníku.

Netají, že rozhodnutí magistrátního odboru stavebního řádu ho zaskočilo. Konstatoval, že nucené pozastavení prací povede k citelnému zdržení a prodražení projektu – a prodleva může také zhoršit technický stav rekonstruovaných budov. „Cítíme se poškozeni. Od začátku postupujeme striktně podle pravidel a zákonných předpisů. Získali jsme platné stavební povolení. Máme rozhodnutí Ústavního soudu ČR, který zamítl námitky stěžovatelů, že se postupovalo špatně. A přes to všechno musíme stavební práce nyní přerušit,“ podivuje se Kolář. Se slovy, že už nerozumí tomu, jak by měl investor postupovat, aby se mohl spolehnout na předvídatelnost práva. „A věřit, že se platné rozhodnutí státní správy nemůže ze dne na den změnit,“ krčí Kolář rameny.

Vila s mimořádným příběhem

Odpůrci změn naopak trvají na tom, že o chystaných úpravách předem nevěděli. Důraz kladou na zachování celkového charakteru poklidné lokality s vilovou zástavbou, kde nechybí ani velmi cenné domy, i na samotnou vilu se zajímavou historií. S upozorněním, že Josefa Schieszla (1876–1970), právníka, politika, pátečníka a spolupracovníka prezidentů Tomáše G. Masaryka i Edvarda Beneše, zde navštěvovali jak sám Masaryk a jeho syn Jan, tak řada dalších osobností první republiky. Majitel se prý přátelil mimo jiné s hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů, rodinou bratří Čapků nebo malíři Václavem Rabasem a Karlem Vikem.

Architekt Petr Kolář, spolumajitel studia ADR, představil v pondělí záměry investora Martina Kulíka na Hřebenkách – developerský projekt zahrnující domy na adresách Tichá 5 (citlivá rekonstrukce hodnotné vily) a Tichá 6 (přestavba a rozšíření).
Architekt proměny Schieszlovy vily: místo hodnotu neztratí. Získá ji

Zástupci petičního výboru, mezi nimiž nechybí představitelé iniciativ Post Bellum a Institut paměti národa Vít Makarius, žijící v sousedství, a Mikuláš Kroupa, jenž také bydlí nedaleko, nyní vyzývají stavební úřad Prahy 5, aby dohlédl na dění na staveništi a zastavení prací uhlídal pomocí sankcí. Právě tento stavební úřad v květnu vydal stavební povolení, jehož platnost nyní byla pozastavena magistrátem, avšak stavební úřad tak učinil na základě stanoviska magistrátních památkářů. Nicméně s rozhodnutím stavebního úřadu Prahy 5 nesouhlasili radní páté městské části – a ohrazovali se proti tomu. Zde se objevil rozpor mezi lidmi sedícími takříkajíc pod jednou střechou: volenými představiteli samosprávy a úředníky pracujícími v režimu výkonu přenesené působnosti státní správy.

Shodou okolností se v úterý 19. prosince koná veřejné jednání zastupitelstva páté městské části – a  v zasedací síni ve Štefánikově ulici zřejmě na situaci v lokalitě Hřebenky přijde řeč. V navrhovaném programu to sice nefiguruje, ale dá se očekávat, že dění kolem Schieszlovy vily nezůstane stranou pozornosti. S výzvou k zaujmutí jasného postoje se ostatně zástupci petičního výboru v pondělí obrátili právě na zastupitele městské části i její vedení – stejně jako na tytéž orgány hlavního města.

Projekt investora v Tiché ulici: číslo 6 i 5

- Projekt zahrnuje stavební úpravy dvou objektů. Historicky významná budova Tichá 5, viditelná z hlavní silnice, má být rekonstruována – a objekt Tichá 6 (Schieszlova vila) v zadní části pozemku přestavěn a zvětšen.
- V obou případech získal investor stavební povolení, čemuž předcházely i úpravy projektu podle požadavků památkářů.
- V souvislosti se zahájením stavebně technických prací se objevily masivní protesty proti úpravám nemovitosti s číslem 6, provázené značnou mediální pozorností.
- Rozruch, do kterého zasáhl i tlak politiků, vedl k tomu, že odbor stavebního řádu pražského magistrátu zahájil přezkumné řízení a pozastavil stavební práce.

Zdroj: architektonické studio ADR