Potvrzuje to Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea. Právě tomuto muzeu věnovala Správa železnic vysloužilé přemostění, pod nímž procházely generace chodců a projížděly nejrůznější modely tramvají i aut. „Bude součástí upravované expozice na Masaryčce,“ upřesnil Ksandr, kam se konstrukce přestěhuje.

K takzvanému snesení konstrukce došlo v sobotu 15. dubna odpoledne, s usazováním na novém umístění se pak počítá v neděli časně ráno. U Výstaviště se tak má stát minulostí tradiční podoba lokality, ale i éra dopravních komplikací, kdy se pod nízkou konstrukcí opakovaně „zasekla“ nákladní auta, která navíc strhla tramvajové troleje.

Bourání omezí pohyb tramvají, aut i chodců

Aktuální změna je součástí modernizace železniční tratě z Prahy na Kladno s odbočkou k Letišti Václava Havla Praha, a to konkrétně v úseku mezi nynějším nádražím Bubny a budoucí novou zastávkou Výstaviště. Zde se mimo jiné chystá zdvoukolejnění v délce 1,3 kilometru, elektrizace a vybudování podjezdu, který umožní přímý přestup mezi vlaky a tramvajemi. Železnice také bude nově vedena po takzvané estakádě.

S bouránímje spojeno i významné dopravní omezení. Výluka provozu tramvají spojená s odklonem, jež se dotýká linek 6, 17, historické 41, nočních 93 i 94 (a rovněž autobusů s číslem 156), má trvat do 25. dubna. Pro řidiče i chodce má být místo znovu prostupné od poloviny května – nicméně průchod pěších k Výstavišti bude umožněn provizorním koridorem od křižovatky ulic Strojnická a Janovského. Pro řidiče budou aktuální objížďky přes Bubenskou, ve špičkách je přitom třeba počítat se zdržením v kolonách.

Exponátem na počátku služby i po jejím skončení

"Mostní část viaduktu, který byl zbudován v souvislosti s konáním Jubilejní zemské výstavy 1891, je se svou příhradovou nýtovanou konstrukcí typickým příkladem drážního stavitelství přelomu 19. a 20. století," připomněl Jan Duda z technického muzea. Připomněl, že na projektu se podílel významný český inženýr František Prášil.

V muzejním areálu u Masarykova nádraží se stane součástí expozice budoucího Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea. Jako ukázka mostních konstrukcí, které se v železniční dopravě osvědčily v dlouhodobém provozu po celém území dnešní České republiky, tam tento most bude vystaven později – avšak převezen k uložení už nyní.

Co ho tam čeká, vysvětluje ředitel Ksandr: zatím bude uložen na provizorní podstavce umožňující jeho základní ošetření. „V průběhu stavebních prací na novém Muzeu železnice a elektrotechniky pak bude most renovován do vystavitelného stavu a vyzvednut do výšky několika metrů. Stane se tak jednou z dominant a ústředním exponátem budoucího muzea,“ upozorňuje Ksandr na význam tohoto exponátu. A jedním dechem si pochvaluje spolupráci se Správou železnic, díky které už se podařilo zachránit celou řadu hodnotných technických památek.

Kurátor Národního technického muzea Adam Horký připomněl, že most sloužil železniční dopravě přes 130 let, už to by samo o sobě mohlo být pádným argumentem pro jeho zařazení do sbírky. Těch důvodů je ale více.

„Jedná se o unikátního svědka Jubilejní zemské výstavy v Praze na Výstavišti v roce 1891, kvůli jejímuž konání byl zbudován – a která měla pro českou techniku a průmysl značný symbolický význam,“ upozornil Horký na historické souvislosti. V zásobě má však i další podrobnosti:

„Provozně nelze opomenout, že ležel na dopravně vytížené a důležité železniční trati původní Buštěhradské dráhy, která se z primárně uhelné dráhy později stala klíčovou spojnicí mezi okresy Kladno, Praha-západ a hlavním městem, využívanou denně tisíci dojíždějících.“

Změny tras veřejné dopravy kvůli bourání viaduktu u Výstaviště

- Tramvajové linky číslo 6 a 94 budou v úseku Strossmayerovo náměstí–Maniny odkloněny přes zastávky Vltavská a Holešovická tržnice.
- Tramvajové linky 17 a 93 budou v úseku Strossmayerovo náměstí–Nádraží Holešovice odkloněny přes zastávky Vltavská, Dělnická a Ortenovo náměstí.
- Historická linka tramvaje 41 bude v úseku Strossmayerovo náměstí–Čechův most odkloněna přes zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), Těšnov, Bílá labuť, Náměstí Republiky a Dlouhá třída.
- Pro autobusovou linku číslo 156 se ruší zastávka OC Stromovka – a o víkendech budou během dne zavedeny její spoje v trase Vltavská, Strossmayerovo náměstí, Veletržní palác, Řezáčovo náměstí, Bubenská a Vltavská.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy; platnost od 14. do 24. dubna 2023 – vždy k půlnoci