Biodynamické osvětlení je vyvinuté ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) a českou firmou Spectrasol. Simulace přirozeného světla přináší významné benefity – zlepšení vitality či podporu léčby pacientů, lepší soustředěnost, bdělost a náladu personálu.

Je také jedinečné svou komplexností a výjimečným způsobem řízení. Systém automaticky a plynule přechází mezi režimy v závislosti na denní době či ročním období a  splňuje přitom všechny požadavky na intenzitu, smě, odkud osvětlení přichází, a především spektrální složení a zabarvení vyzařovaného světla.

Přes den poskytuje bílé světlo, přirozeně podporující organismus uživatelů a večer pak teplé světlo s potlačenými modrými a azurovými tóny, napodobující světlo během západu slunce, které připravuje tělo na noční regenerační procesy.

V noci zajišťuje osvětlení orientační tlumené oranžové světlo, které umožní běžnou kontrolu pacientů, ale zároveň nenarušuje spánek a noční regeneraci organismu. V případě potřeby lze osvětlenost jednoduše navýšit.

close Biodynamické osvětlení ve VFN - noc info Zdroj: VFN zoom_in Biodynamické osvětlení ve VFN - noc

„Přestože je využívání biodynamického osvětlení ve zdravotnictví čím dál oblíbenější, rozhodně se zatím nejedná o standard. Zejména finanční a technická náročnost realizace představuje hlavní překážky pro masivní rozšíření v rámci ČR,“ říká prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., primář II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK.

Doplňuje také, že v západních zemích se tento typ osvětlení nejčastěji využívá zejména na soukromých pracovištích a mimo nejintenzivnější oddělení. V tomto ohledu je realizace na pracovišti VFN skutečně jedinečná.

Pozitivní vliv na pacienty

Podle výzkumů má cirkadiánní světlo ve zdravotnických zařízeních pozitivní vliv jak na hospitalizované pacienty, tak na personál. Podle Bělohlávka biodynamické osvětlení přispěje u pacientů k redukci rizika vzniku ICU psychózy a dalších komplikací spojených s dobou hospitalizace.

Zároveň také dodává, že ICU psychóza, zahrnující neklid, podrážděnost až agresivitu, nesoustředěnost nebo naopak nespavost, postihuje až 60 % pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. Jedny z mnoha příčin a rizikových faktorů těchto stavů jsou spánková deprivace, ztráta orientace v čase a senzorická deprivace. Tyto rizikové faktory by mělo pořízené osvětlení redukovat.

Nemocnice pravděpodobně časem osvětlení nainstaluje i na další oddělení. „Zřejmě největší benefit bychom očekávali na odděleních, kde existuje největší riziko vzniku zmíněné ICU psychózy a kde pacienti tráví nejdelší dobu – tedy například na gerontologických odděleních, odděleních intenzivní péče, ARO, psychiatrických odděleních a dalších. Své využití ale specializované osvětlení nachází také například ve spánkových laboratořích či odděleních šestinedělí pro kojící maminky,“ předvídá Ing. Tomáš Bouček, klinický inženýr II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK.