Dominanta stanice metra Florenc se na své místo vrátila po více než třech letech. Na podzim byla na roh ulic Sokolovská a K Štvanici vrácena nejprve věrná replika ocelové konstrukce, postupně na ni byly nainstalovány repasované ukazatele času a elektrozařízení na dálkový dohled nad provozem. 

„Mezi více než 500 veřejnými hodinami v Praze jsou tyto věžní hodiny z Florence určitou raritou. Neměří jen čas, ale jsou i uměleckým dílem ve veřejném prostoru. Jako výrazná dominanta také vždy sloužily i jako orientační bod a místo, kde si lidé domlouvali setkání. Věřím, že Pražané jejich návrat ocení,“ řekl Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury.

close Věžní hodiny na Florenci. info Zdroj: z rodinného alba R. Svobody zoom_in Věžní hodiny na Florenci, historické foto.

Repase jednotlivých částí a seřízení hodin nebylo snadné, bylo zapotřebí využití zkušenosti bývalého zaměstnance v důchodovém věku. Strojky v takovém technickém provedení se totiž dlouhodobě nevyrábějí a seřídit je dokáže vlastně jen pamětník. 

„Oblast Florence je celoměstsky významné území, nicméně se stále jedná o rozvojové území v centru Prahy. V budoucnu se i tato lokalita dočká přeměny v důstojnou bránu do hlavního města. Nesmíme však zapomínat ani na historii veřejného prostoru tohoto území, a proto jsem rád, že se podařilo navrátit umělecké dílo, kterým hodiny na Florenci bezpochyby jsou. Před lety jsme iniciovali první technické posudky stavu hodin a celý proces jejich obnovy jsme bedlivě pozorovali,“ komentoval návrat plastiky Tomáš Hřebík, místostarosta pro strategický rozvoj MČ Praha 8.

Nejnáročnější částí z hlediska příprav i realizace byla podle Tomáše Jílka, předsedy představenstva Technologií hlavního města Prahy, obnova dvanáctimetrové ocelové konstrukce.

„Devastace původní konstrukce byla tak rozsáhlá, že bylo neekonomické ji opravovat. Na zhotovení repliky se musel připravit nový projekt a vypsat veřejná zakázka, což výrazně posunulo i původní plán realizace. Replika byla ve výrobě letos od května, na přelomu září a října se po přípravných pracích usazovala na místo. Po osazení repasovaných ukazatelů času se v listopadu dokončily stavební úpravy včetně pokládky dlažby,“ uvedl Tomáš Jílek.