Veřejné rozloučení uspořádané Schwarzenbergovou rodinou se uskuteční v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. Kostel je umístěn v areálu kde od 12. století sídlí řád Maltézských rytířů - Českého velkopřevorství, ke kterým Schwarzenberg sám patřil. Shodou okolností zde bylo vystaveno i tělo českého krále Karla IV. Lucemburského v roce 1378, kterého mezi své předky počítá i rod Schwarzenbergů.

Uzavřená rakev se zesnulým bude vystavena od středy 6. prosince do pátku 8. prosince vždy od 12 do 22 hodin. Čestnou stráž u rakve budou držet čeští skauti a členové armády. Ostatky budou poté přvezeny do katedrály sv. Víta na Pražském hradě, kde se v sobotu 9. prosince uskuteční pohřeb se stáními poctami.

Jedním z přání Karla Schwarzenberga, uvedeným v jeho vůli, je sbírka na podporu charitativní činnosti řádu a pomoc válkou zasažené Ukrajině namísto připadných květinových darů.

„V kostele Panny Marie pod řetězem budou mít smuteční hosté možnost jeho přání vyplnit prostřednictvím příspěvku na místě. Organizátoři prosí, aby smuteční hosté v kostele nezapalovali svíce," uvedla Jana Balharová, mluvčí řádu.

400 let sepětí rodu Schwarzenbergů a maltézských rytířů
-Suverénní řád maltézských rytířů je katolický řád, do něhož často vstupovali členové evropských šlechtických rodin. Rod Schwarzenbergů je duchovně propojen s řádem maltézských rytířů již od počátků působení Schwarzenbergů v Českých zemích v roce 1650.
-Po celou 900letou historii řádu je jeho hlavním posláním pomoc lidem v nouzi – nemocným, osamělým či jedincům na okraji společnosti. V Čechách naplňují Maltézští rytíři své poslání mimo jiné prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc a díky dobrovolnické organizaci Česká maltézská mládež. Řád je také zřizovatelem tří škol.