Prostřednictvím webové aplikace Moje Praha - Odpady mohou obyvatelé hlavního města získávat užitečné informace k třídění odpadu, nově jsou ale k dispozici i další dvě funkcionality.

První se týká velkoobjemových kontejnerů, a to jak těch pro objemný odpad (VOK), tak ti těch pro bioodpad (Bio VOK). V aplikaci stačí zadat adresu a na mapě se objeví, kdy a kde bude nejblíž kontejner přistaven a po jak dlouhou dobu ho na místě naleznete.

„V rámci této webové stránky bude možné u některých kontejnerů vidět i jejich online polohu – tedy jejich skutečné místo přistavení. Což velmi pomůže našim občanům, neboť občas se kontejnery nepodaří umístit na uvedenou lokaci, protože tam zaparkují auta – v tom případě, se pak kontejner umisťuje na nejbližší vhodné místo, které však nemusí být na první pohled viditelné a může být třeba za rohem,“ uvádí Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

Stejně tak je tomu i se sběrnými dvory po Praze, jejchž provoz je hrazen z ropočtu hlavního města. Stačí vybrat lokaci a aplikace vám nabídne sběrné dvory ve vašem okolí, jaká je jejich otevírací doba a u některých ukáže i možnost využít takzvaný Re-use point, kam lze odložit dosud funkční, zachovalé či takřka nové věci.

Součástí aplikace jsou také grafy průměrné vytíženosti, což uživatelům umožní naplánovat si dobu, kdy je nejvhodnější do sběrného dvora vyrazit.

Uživatelé mohou v aplikaci také zaslat zpětnou vazbu s tím, jak byli spokojeni například s časem přistavení kontejnerů, provozem sběrných dvorů, obsluhou nebo dostatečnou kapacitou.

„Uživatelé mají zároveň možnost ohodnotit místo a čas přistavení, dostatečnost kapacity i chování či ochotu obsluhy. Veškeré podněty, které zašlou prostřednictvím webu Moje Praha - Odpady, jsou automaticky předány do aplikace Změňte.to, odkud putují na příslušné městské části a pražský magistrát. Uživatelé, kteří při odeslání hodnocení uvedou svoji emailovou adresu, mohou dále sledovat stav řešení svého podnětu,“ říká Petr Suška, místopředseda představenstva, který je pověřený řízením Úseku Smart City a inovací.

Webová aplikace Moje Praha – Odpady nabízí uživatelům informace k třídění odpadu v Praze od roku 2023. Kromě výše uvedených funkcí umí aplikace vyhledat nejbližší místa veřejně přístupných nádob na tříděný odpad či frekvence svozu včetně konkrétních plánovaných svozových dní.