Novela vyhlášky by upravila i věci, které se sice tradičně dělají, ale ve stávající vyhlášce zakotvené nejsou. Ocenění dostanou kromě pamětní listiny také odznak. Listiny pak budou uloženy v městském archivu. S udělením čestného občanství či medaile hlavního města musí oceněný nebo jeho dědicové předem vyjádřit písemný souhlas.

Historie čestného občanství 

„Nově se upravuje právo čestného občana na čestný hrob, a to buď formou poskytnutí hrobového místa, nebo formou prohlášení již existujícího hrobového místa za čestný hrob," uvádí se dále v návrhu vyhlášky.

Praha uděluje čestná občanství od roku 1920, předtím udělovala takzvaná čestná měšťanství. V roce 1922 ho obdržel první český prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V letech 1945 až 1989 byla občanství udělována zejména českým politickým funkcionářům a zahraničním politikům, kteří Československo navštívili.

Po pádu komunistického režimu bylo odňato J. V. Stalinovi a československým prezidentům Klementu Gottwaldovi a Gustávu Husákovi. Od roku 1990 toto ocenění získalo více než čtyři desítky osobností.

Čtěte také: Praha udělilí šest čestných občanství, také Suchému a Zátopkové