Kobza příspěvek posléze stáhl a později se za něj omluvil. Vedení univerzity ale omluvu nepokládalo za dostatečnou, poslanec se podle školy mohl dopustit šíření poplašné zprávy a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

"Trestní oznámení na pana Kobzu bylo dnes 16. ledna odesláno datovou schránkou Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1," sdělil ČTK Hájek bez bližších podrobností. Vedení univerzity dříve poukazovalo na to, že omluva přišla po téměř dvou týdnech po zveřejnění příspěvku na facebooku ve chvíli, kdy se ve veřejném prostoru začalo hovořit o možných trestněprávních důsledcích.

Kobza v omluvě napsal, že svůj příspěvek psal ve chvíli, kdy měl velkou zlost nad zmařenými životy, a nechtěl se dotknout rodin obětí a dalších účastníků tragédie nebo narušit pietu. Od výroků se dříve distancovala SPD, podle České konference rektorů překročily hranice slušnosti i lidskosti.

Kobza se v později odstraněném příspěvku tázal, co se vlastně na fakultě učí. "Jaký indoktrinační program nenávisti tam běží? Jakou roli v tom hrají neziskovky?" napsal poslanec. Vyjadřoval se také o pachateli střelby, při které před Vánocemi v budově FF UK zemřelo vedle něj dalších 14 lidí. Kobza ho označil za "špičkový produkt inkluzivního progresivistického školství".

Kobza dříve uváděl, že chtěl příspěvkem vyvolat věcnou diskusi a stáhl ho kvůli vlně kyberšikany a výhrůžek, které čelil. Konference rektorů označila jeho příspěvek za "naprosto šokující, překračující hranice slušnosti, morálky, dobrých mravů, ale i hranice lidskosti".