Univerzita Karlova obdržela usnesení již v pátek 14. června, podobně jako poškození a rodiny obětí. Dnes informovala o tom, že podá stížnost. Ze zákona lze stížnost podat do tří kalendářních dnů od doručení, proto ji podá přímo dnes.

Podle školy podrobné zdůvodnění žádosti právní zástupci Univerzity Karlovy doplní na základě nahlédnutí do spisu, který byl orgány činnými v trestním řízení zpřístupněn poškozeným k nahlížení teprve v pátek 14. 6. tohoto měsíce. Proto se bude v této fázi stížnost podávat ve zestručnělé podobě.

Pieta za oběti střelce z Filozofické fakulty. | Video: Deník/Radek Cihla

„V tomto smyslu jsme informovali zasažené, s nimiž jsme v pravidelném kontaktu,“ uvedla Lenka Henebergová, členka kolegia rektorky a proděkanka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, která se zasaženými průběžně komunikuje již od prvních dní po tragických prosincových událostech.

Univerzita zároveň vyzvala média k ohleduplnosti ohledně případu, i s ohledem na právě se blížící půlroční výročí této tragické události.

„Apelujeme na lidskou empatii k hluboké tragédii, kterou pozůstalí a zranění stále prožívají,“ říká děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Eva Lehečková.

Všichni členové a členky obce UK mohou nadále využívat krizovou a psychologickou podporu, kterou škola nabízí.