Zdravotníci, kteří podváděli, by o pacienty v budoucnu pečovat neměli. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se ohrazuje proti nařčení, že při přijímacím řízení někteří uchazeči o studium měli příležitost opisovat – a tudíž hrozí, že by někdo mohl být přijat ke studiu na základě výsledků testu dosažených podvodem. Děkan fakulty Petr Widimský však odmítá, že by existovalo podezření, které by bylo možno vztáhnout ke konkrétnímu uchazeči.

Nevylučuje však, že do budoucna se podmínky u přijímaček zpřísní. Snad tak, že už by nebylo možno vzdálit se na toaletu? Právě to, že si během prvního kola přijímacího řízení bylo možné „odskočit“, je předmětem sporů, o jejichž řešení se ještě povedou diskuse. Byť stejná praxe v minulých letech nikomu nevadila. Či se alespoň nikdo neohrazoval.

Respektování potřeb těla, nebo podvod?

Do prvního ročníku studia všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických oborů na 3. lékařské fakultě UK se přihlásily bezmála tři tisíce uchazečů: bylo jich 2893. Během prvního kola přijímacího řízení, jehož účastníci se ve čtvrtek 13. června sjeli do Kongresového centra Praha, z nich fakulta v rámci oboru všeobecné lékařství vybrala 696 postupujících do druhého kola. Jsou to ti, kteří dosáhli určeného bodového limitu.

Ještě týž den Widimský obdržel e-mailem 14 stížností na okolnosti provázející první kolo přijímaček. „Od uchazečů (či údajných uchazečů – v některých případech jméno pod e-mailem nesouhlasí se žádným jménem v seznamu uchazečů),“ konstatoval v prohlášení zveřejněném na webu fakulty.

Stěžovatelé se ohrazovali, že lidé vyplňující testy dostali možnost odcházet na WC. Zatímco děkan to hodnotí jako „respektování fyziologických potřeb“ během tříhodinového testování z biologie, chemie a fyziky, což z pohledu fakulty představuje naplnění „práva na důstojné zacházení“, stěžovatelé hovoří o předpokládaném podvádění.

Mohlo by vás zajímat: Soukromá gymnázia mají volné kapacity. Školné se prodraží

Učitelka vítá uchazeče o přijetí, kterí se chystají složit zkoušku na gymnáziu Na Vítězné pláni. Následuje administrativa a poslední organizační práce. | Video: Deník/Radek Cihla

Míní, že uchazeči odcházeli proto, aby si nečestným způsobem zjišťovali správné odpovědi – například pomocí ukrytého mobilního telefonu. „Žádná ze stížností však není natolik konkrétní, aby bylo možno vyslovit podezření na podvod u konkrétního uchazeče,“ konstatoval Widimský.

Pedagogický dozor využívání nedovolené nápovědy nezaznamenal – a nikdo z odcházejících nebyl pryč tak dlouho, aby to budilo podezření. Přičemž pravidla pro odchody na WC (včetně jejich usměrňování a evidence) byla letos stejná jako v minulých letech; za posledních sedm roků se na organizaci přijímacího řízení nic neměnilo. Dříve se nikdo neohrazoval; letos přímo na místě také ne.

Vzešly stížnosti z jednoho podnětu?

Ještě ve čtvrtek večer zástupci fakulty dospěli k závěru, že všechny zaslané podněty vzešly z jediného impulsu: výzvy ke stížnostem na sociálních sítích. „Napsala ji osoba, která nebyla mezi uchazeči – a stížnosti se začaly objevovat až po této výzvě. Některé jsou dokonce psány tak, že je patrné, že stěžující sám podvod neviděl, ale slyšel o něm vyprávět či o něm četl na sociálních sítích,“ upozornil děkan na souvislosti.

I za této situace ujišťuje, že vedení fakulty bere věc velmi vážně. Kromě něj se jí zabývají další pracovníci včetně proděkana pro studium; informována byla i rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. „Konečné stanovisko ke stížnostem fakulta zaujme po skončení celého přijímacího řízení: ve dnech 18.–21. června,“ konstatoval Widimský.

Předběžně připomněl, že podezření z nečestného postupu konkrétního uchazeče o studium se zatím neobjevilo. „S ohledem na formální postupy budou individuální uchazeči (kteří podali stížnost) vyzváni, aby podali standardní cestou odvolání proti rozhodnutí o přijetí / nepřijetí,“ konstatoval.

Tím věc ale nekončí. I když fakulta dlouhodobě prosazuje vstřícnost ke studentům, pro přijímací řízení v příštím roce se v reakci na zaslané stížnosti a na výhrady na sociálních sítích bude uvažovat o možném zpřísnění podmínek.

Dozor nezaznamenal řádný problém

- Pedagogický dozor v posluchárnách zajišťovali akademičtí pracovníci v počtu pěti až šesti na posluchárnu. Jejich úkolem byly úvodní instrukce a následně dozor na průběh testů.

- Všichni vedoucí pedagogové poslucháren uvedli, že součástí úvodních informací byly pokyny, aby uchazeči vypnuli mobilní telefony a ty i chytré hodinky uložili do zavazadel mimo pracovní prostor.

- Odchody na WC byly možné s tím, že uchazeči odevzdají rozepsaný test pedagogickému dozoru – čas odchodu i příchodu zpět se eviduje. Žádný z vedoucích poslucháren neuvedl, že by odcházelo neobvyklé množství osob, a už vůbec ne po skupinkách.

- Všichni pedagogové kategoricky odmítají, že by někdo opisoval z mobilního telefonu během psaní testů. Žádný z uchazečů nepoukázal na nedovolenou činnost někoho jiného v průběhu testů nebo po jejich skončení.

Zdroj: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.; děkan 3. lékařské fakulty UK