Stavební práce na komunikaci provádí společnost EUROVIA CZ ze Skupiny VINCI Construction CS ve spolupráci s firmou POHL pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (TSK Praha).

Stavba je rozdělena na dva hlavní úseky: ulici Dukelských hrdinů a ulici U Výstaviště. Projekt se zaměří na kompletní rekonstrukci vozovek a chodníků od ulice Strossmayerovo náměstí až po ulici Bubenská.

ulice Dukelských hrdinů - oprava komunikace | Video: Eliška Stodolová

V rámci rekonstrukce dojde k přeložkám inženýrských sítí, výstavbě nových kanalizačních přípojek a instalaci nového veřejného osvětlení. Na závěr projektu je plánována výsadba nové zeleně, což zlepší estetický vzhled a ekologickou udržitelnost oblasti.

Rekonstrukce bude probíhat v několika fázích:

3. června 2024 – 28. června 2024: Zahájení přípravných prací na přeložkách inženýrských sítí, odtěžení povrchu chodníků a následné přeložky inženýrských sítí. Práce budou zahájeny na východním chodníku ulice Dukelských hrdinů od Strossmayerova náměstí po Veletržní. Současně zde probíhá výstavba nového vodovodu, kterou realizuje Pražská vodárenská společnost (PVS).

29. června 2024 – 25. října 2024: Rekonstrukce v celém rozsahu ulice Dukelských hrdinů až po tramvajovou smyčku. Tento úsek zahrnuje výstavbu uličních vpustí, nového veřejného osvětlení a kompletní rekonstrukci komunikace ulice Veletržní. Dopravní podnik Praha (DPP) zahájí rekonstrukci tramvajového tělesa a PVS výstavbu vodovodu v ulici Veletržní a kanalizace v ulici Dukelských hrdinů.

26. října 2024 – konec roku 2025: Práce budou pokračovat od ulice Veletržní po ulici Bubenská dle stanoveného časového harmonogramu.

V prostoru stavby budou probíhat také souběžné akce organizované Dopravním podnikem hlavního města Prahy a Pražskou vodárenskou společností.

U Výstaviště - oprava komunikace | Video: Eliška Stodolová

Tato rekonstrukce představuje významný krok k modernizaci a zlepšení infrastruktury na Praze 7, která přinese výhody nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům Stromovky.