Podle expertů je povrch komunikace v ulici 5. května v úseku od Nuselského mostu přes Kongresovou ulici po most přes Táborskou ulici starý již 12 let a vykazuje četné trhliny a nesplňuje nadále protihlukové parametry. Proto je nutná oprava v obou směrech.

První část oprav vozovky ve směru z centra na dálnici D1 se uskutečnila již na podzim loňského roku. Druhá fáze oprav začne po Velikonocích, konkrétně 2. dubna, tentokrát v opačném směru, tedy z dálnice D1 do centra Prahy.

Opravy budou stejné, jako tomu bylo na podzim. „Součástí bude kromě výměny povrchu vozovky také oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků nebo výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Na závěr bude položena nová asfaltová vrstva s nízkou hlučností, obnoveno vodorovné dopravní značení a všechny mosty na tomto úseku se dočkají nových elastických závěrů. V rámci prací dojde také k úpravě zdejší vegetace, zejména keřů, aby při průjezdu a parkování v tomto úseku neomezovaly a neohrožovaly řidiče,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CZ, člena Skupiny VINCI Construction CS.

Po celou dobu stavby budou na magistrále zachovány dva jízdní pruhy pro každý směr. Jeden jízdní pruh bude veden v opravovaném jízdním pásu a druhý v protisměrném.

Opravy vozovky budou opět rozděleny do několika fází. V první fázi, která potrvá od 3. do 16. dubna, bude opravován odstavný, pomalý a část prostředního jízdního pruhu. Z toho důvodu bude uzavřen sjezd a nájezd na mahistrálu z ulice Lounských. Objízdná trasa bude vyznačena obousměrně ulicí Kongresová a Petra Rezka.

Během druhé fáze oprav, ke které dojde od 17. do 26. dubna, se práce přesunou do rychlého a části prostředního jízdního pruhu. Zmíněný sjezd a nájezd už tak bude bez omezení. Mezi 27. a 28. dubnem by mělo dojít k postupnému odstranění dopravního opatření a k obnově provozu po komunikaci bez omezení.

Mohlo by vás zajímat: Policisté zabránili tragédii. Dvouletá holčička balancovala na parapetu okna

Záchrana holčičky v okně | Video: PČR