Že na zasedání zastupitelů nezazněla jména nových učitelů, rodiče zklamalo. Přišlo jen ujištění, že fungování školy bude zajištěno. To nabídli jak starosta Václav Drahorád (ODS) coby zástupce zřizovatele, tak zastupitelka Helena Patáková (ODS) – nově jmenovaná ředitelka. Dosavadní ředitel Tomáš Kunst, jemuž k 29. únoru vyprší šestileté funkční období a na šéfovské pozici skončí, zřejmě zvolí odchod ze školy – a stejně se podle všeho zachová část zaměstnanců. Včetně některých pedagogů a vychovatelek ze školní družiny.

Jednání schované za pantoflem

Jestliže zasedání zastupitelů bylo do místní hasičské zbrojnice svoláno na 17.30, již krátce před začátkem se v části místnosti vytvořila solidní tlačenice na stojáka. Zájem veřejnosti byl nebývalý. Ještě v půl šesté pak stále přicházeli další lidé. Někteří opozdilci z domova, dva lidé spěchali do hasičárny přímo od autobusu, který se zpožděním přijel z Opatova. Jenže ouha: narazili na zamčené vstupní dveře. Nejprve čtyřčlenná skupinka, která se záhy rozrostla na pětici; během chvilky pak už stálo před dveřmi devět osob. A blížili se i další.

Problém vyřešilo pár slov do telefonu. Kdosi vtáhl mobil a zavolal někomu uvnitř, ať přijde otevřít. Žádný problém. Tady jsme sice v Praze, avšak současně v Újezdu u Průhonic. V místě s atmosférou vesnice, kde se mnozí znají a kdekdo s kdekým si i tyká. Že si místní vidí málem i do talíře, pak během jednání ukazovaly osobní narážky.

Okamžitě se ukázalo, že zavřené dveře nebyl záměr. Jen z nich vyklouzl přivřený pantofel, který měl zajišťovat zachování přístupu na veřejné jednání. Coby zařízení „nezavírá samo“ pak už pantofel spolehlivě fungoval celý večer. Ještě se ale vytvořila fronta na schodech, což souviselo s evidencí příchozích. Chcete dovnitř? Prosím, zapište jméno plus podpis.

V té chvíli už zastupitelé rokovali; jednání v sále začalo přesně. Postupně se však dostalo na každého, kdo chtěl promluvit. I nad rámec jednacího řádu zastupitelstva, který jinak omezuje počty vystoupení a stanoví maximální délku proslovu na tři minuty. Debaty kolem školy a její budoucnosti trvaly přes hodinu; i s čtvrthodinovou pauzou se protáhly na půl druhé.

Žádnou změnu nepřinesly; obě strany setrvaly na svém stanovisku. A rodiče si ani neodnesli nové informace. Vše se dozvíte 1. března, reagoval starosta na otázku jedné z maminek, kdo bude děti od března učit. Ostatně – i on sám má ve škole syna; třeťáka. Drahorád připouští, že zaměstnanci, kteří v souvislosti se změnou na ředitelském postu ohlásili, že na škole skončí, a podali výpovědi, patrně skutečně odejdou.

„Provoz bude zajištěn,“ ujišťuje však. S tím že s budoucí ředitelkou spolupracuje na zajištění náhrad coby zástupce zřizovatele. Patáková totiž jakožto ředitelka jmenovaná od 1. března ještě jménem školy nemůže jednat. V oboru má ale zkušenosti a přehled: dosud pracovala jako ředitelka velké ZŠ a MŠ Věry Čáslavské v Praze 6 (a také coby tamní kariérní poradce). Podle starostových slov přichází nabídka pomoci se zajištěním personálu i z řad rodičů. „Jména,“ volali občané po podrobnostech. Těch se ale nedočkali. Rovněž Patáková se vyjádřila jen obecně: „Se zřizovatelem se snažíme zajistit, aby chod školy byl čistý a jasný.“

Starosta jmenoval vítězku

Většina zástupců veřejnosti přišla na jednání zastupitelů podpořit požadavek, aby na nynějším postu setrval dosavadní ředitel Kunst. Protože mu končí šestileté funkční období a chystá se rozšíření ZŠ Formanská o druhý stupeň, vypsala městská část nový konkurs. Výběrová komise doporučila postup dvou ze šesti uchazečů – jeho na druhém místě. Na první pozici postavila Patákovou – a starosta Drahorád rozhodl o jejím jmenování (je to v jeho kompetenci, jestliže malá městská část nemá radní).

Nezastírá, že ho při rozhodování ovlivnila i zkušenost ze spolupráce dosavadního ředitele se zřizovatelem školy. Kunstovi nabídl – asi neúspěšně – setrvání ve škole v pozici učitele. Pak prý při osobních rozhovorech s učiteli žádal, aby alespoň dokončili školní rok. Tři rovnou řekli: ne. Čtvrté stanovisko – ve stejném duchu – přišlo později.

Vychovatelka ze školní družiny Alena Neužilová poté odmítla starostovy náznaky, že právě družinářky rozjely kampaň proti nové ředitelce – a to už ve chvílích, kdy ještě výsledky výběrového řízení ještě nebyly zveřejněny. Stalo se prý něco jiného: od učitelky, který zastupovala školu ve výběrové komisi, se s kolegyní dozvěděly, jak vše dopadlo – a zjevně je to zdrtilo. Viditelně. „Těch dětí tam bylo pár, které poznaly, že nejsme úplně ready,“ konstatovala Neužilová.

Zastupitelka Dana Zdeňková (nestr. za ODS), jež je ve škole hospodářkou, uvedla, že poměr zaměstnanců, kteří chtějí setrvat, a těch na odchodu je 3:10. Odmítla však slova o tom, že by většina mířící pryč vyvíjela na zbývající trojici nátlak (když třeba výtku, že někdo není na svém pracovišti, považuje za oprávněnou; jinak prý nepadlo „ani půl slova“). Zdeňková prohlásila, že vnímá pravý opak: „Jak se chovají tři kolegyně k nám, je neuvěřitelné.“

Rodiče nešetří kritikou

Byť na jednání zastupitelů opakovaně zaznělo, že vše se odehrálo v souladu se zákonem, což nikdo nezpochybňuje, řadě rodičů se výsledek nelíbí. Vedle chvály, jak dětem poměry v ZŠ Formanská vyhovují (a prospívají prý i těm, které měly jinde problémy) zastánci současného ředitele zdůrazňují, že v nové budově sdílené se školkou mající samostatné vedení vybudoval Kunst základní školu, prozatím s pěti třídami prvního stupně, od nuly – a to ke spokojenosti nejen dětí, ale i řady rodičů. Podle mínění příznivců by si tak zasloužil šanci pokračovat. Aby ukázal, co dovede, i v době, kdy magistrát chystá v sousedství výstavbu velkého školního komplexu, kde už bude i druhý stupeň.

Naopak proti Patákové vystupuje tento tábor s výhradami. Kvůli těm nejvýraznějším dokonce vznikly webové stránky Reditelkaopisuje.cz. Autoři zpochybňují koncepci, kterou předložila do výběrového řízení, k níž mají řadu připomínek. A rozhodně nejde jen o „úsměvnou“ záměnu SWOT analýzy (posouzení silných a slabých stránek) za označení speciálních jednotek SWAT americké policie.

Kritici tvrdí, že práce dostatečně neřeší místní poměry, neodpovídá zadání, když se málo věnuje chystanému přechodu na druhý stupeň – a především prý obsahuje několik pasáží zjevně zkopírovaných z jiných dokumentů dostupných na internetu, a to bez správného citování (tedy s uvedením zdrojů). Budou tedy podle tohoto příkladu mít žáci ZŠ Formanská povoleno podvádět a opisovat? Tak na jednání zastupitelů zazníval dotaz opakovaný v různých obměnách.

ANKETA: Víte jako rodiče o sporech kolem výměny na ředitelském postu ZŠ Formanská? (z 22.1.2024)

ANKETA: Víte jako rodiče o sporech kolem výměny na ředitelském postu ZŠ Formanská? | Video: Milan Holakovský

Zastupitelka a budoucí ředitelka Patáková to odmítla komentovat. Když ji Jan Koloděj vybídl k vyjádření, reagovala slovy, že k její osobě už bylo vyřčeno tolik, že nemá smysl něco říkat. „Já se k tomu vyjadřovat nebudu. Cokoli řeknu, by se s největší pravděpodobností otočilo proti mně,“ konstatovala. S dodatkem, že co lidé potřebovali vědět, si už mohli přečíst v médiích i na sociálních sítích.

Na další z přímých otázek Patáková na jednání zastupitelstva uvedla, že z postu ředitelky odstupovat nehodlá, i když vnímá silný odpor proti jejímu nástupu do funkce. „V této chvíli o tom neuvažuji,“ řekla. A zda se jako ředitelka školy míní vzdát postu předsedkyně finančního výboru zastupitelstva? „To jsem ještě nepromýšlela,“ odpověděla.

Ne všichni z přítomných, jak mezi zastupiteli, tak i občany, se však jednoznačně klonili na jednu, či druhou stranu. Také někteří z těch, kteří Kunstovi fandí, připouštějí rovněž oprávněnost výhrad vůči jeho působení, jakkoli je prý super kantorem a kytaristou. Připomínky i z řad veřejnosti zazněly třeba vůči komunikaci následující po výběrovém řízení a k zatahování dětí do problému. A například zastupitel Zdeněk Hromádka (STAN + TOP 09) připomněl, že ředitele Kunsta zná, přičemž pohled nemá jednoznačný. „Jako učitel je fajn; výborný a mohl v té škole zůstat – ale už ne[ní] takový manažer,“ míní.

Rodiče zvažují reakci

Vzrušené debaty neustaly ani při odchodu většiny návštěvníků jednání, kdy už zastupitelé v sále pokračovali podle programu zasedání probíráním stanoviska ke stavbě Vestecké spojky. Diskutující skupinky se nejen trousily od hasičské zbrojnice, ale někteří z rodičů se zastavili i přímo před ní. Z hloučku pak zaznívaly různé názory.

Fotogalerie: Školní budova v městské části Praha-Újezd (Újezdu u Průhonic)

„Nejsme proti změně, když za Tomáše přijde někdo lepší – ale tohle není lepší!“ „Uvidíme 1. března…“ „Ty tam syna necháš? – To jsme ještě [doma] vůbec neřešili.“ Deník však mluvil i s maminkou, která už má jasno: ráda by pro své dítě našla od března jinou školu.