Dětem, nimiž měl Deník možnost hovořit, je to líto – a přály by si nechat vše při starém. Neměnit nic. Stejným stanoviskem se netají také mnozí rodiče. Alespoň ti, kteří se k situaci hlasitě vyjadřují. Těch nejaktivnějších je kolem dvacítky; na podporu někdejšího týmu školy jich při různých příležitostech vystupovalo zhruba mezi 15 a 30.

Vše začalo výběrovým řízením

Újezd u Průhonic má základní školu prvního stupně; s první až pátou třídou (stavbu velké školy s devíti ročníky, doplněné i školou střední, zde magistrát teprve chystá). Navštěvovalo ji 86 žáků. Od jejího vzniku stál v čele ředitel Tomáš Kunst. Donedávna. Ke konci února mu vypršel šestiletý mandát.

Zřizovatel školy, jímž je v tomto případě městská část, na to může reagovat různě. Radní –protože Újezd Prahu nemá, je to zde v kompetenci starosty Václava Drahoráda (ODS) – mohou dotyčného ve funkci potvrdit pro další období, ale je také možné vypsat konkurs.

Starosta se společně s celým zastupitelstvem usnesli na vyhlášení výběrového řízení. Především s argumentem, že se chystá rozšíření školy i o druhý stupeň, a tak je žádoucí znát rozvojovou koncepci toho, kdo bude v příštím období škole šéfovat.

Později, na veřejném zasedání zastupitelů v lednu, Drahorád připomněl, že za rozhodnutím o konkursu stálo více podnětů. Patřily k nim i výhrady vůči komunikaci dosavadního ředitele a k jeho spolupráci se zřizovatelem.

Nedostatky Kunst Deníku potvrdil, nicméně zdůraznil, že jako důležitější, než aby byl v termínu odevzdaný příspěvek do místního zpravodaje, viděl potřebu věnovat čas práci s dětmi. Starosta však veřejně uvedl, že rozsah těchto problémů úřad městské části zastupující zřizovatele vnímal jako podstatně širší. Naopak Kunst zdůraznil, že dlouhodobě mu nikdo nic nevytýkal.

S ředitelem odešlo hodně lidí

O ředitelský post se ucházelo šest lidí, z nichž výběrová komise doporučila dva. Kunsta na druhé příčce – a v pozici jedničky Helenu Patákovou. Ta v té době byla ředitelkou velké školy v Praze 6, ale místní ji znají: v Újezdu bydlí; dokonce zde donedávna působila jako členka zastupitelstva za ODS a předsedkyně jeho finančního výboru. Patákovou také starosta Drahorád jmenoval do funkce. S platností od 1. března.

V Újezdu u Průhonic to vyvolalo doslova vzbouření na vsi. Části rodičů se nelíbí jak sesazení Kunsta, tak zejména příchod Patákové. Vadí jim, že byla v zastupitelstvu stranickou kolegyní starosty Drahoráda. Především ale kritici mají výhrady k jí předložené koncepci.

Jednak míní, že dostatečně neřeší podobu budoucího druhého stupně, tedy šestého až devátého ročníku, jednak zpochybňují vlastní text. To obzvlášť. Tvrdí, že součástí jsou celé pasáže doslovně okopírované z materiálů volně dostupných na internetu, a to bez uvedení zdroje – tedy odkazu na původní autory.

Dokonce kvůli tomu vznikla na webu stránka reditelkaopisuje.cz. Odpůrci, kteří opakovaně tvrdí, že pedagog, který „podvádí“, nemůže žákům předávat správné hodnoty, také založili on-line petici „za odvolání Mgr. Patákové z funkce ředitelky ZŠ Formanská“.

V reakci na vývoj situace se dosavadní ředitel Kunst rozhodl školu opustit. Ke stejné volbě se přiklonila i řada dalších zaměstnanců. Mimo jiné odešli třídní učitel a učitelky čtyř z pěti tříd školy a dvě ze tří vychovatelek školní družiny.

Výrazné změny uprostřed školního roku nebývají obvyklé – ale stalo se. Učitelka i družinářka tak z původního týmu zůstaly jediné. Za ostatní nová ředitelka za pomoci úřadu městské části sháněla někoho jiného. A starosta Drahorád ujišťuje: náhradu za odcházející personál se zajistit podařilo. Rodiče si však stěžovali, že do poslední chvíle neměli informace, kdo se o jejich děti bude starat. Alespoň ne oficiálně.

Rodiče se poptají svých dětí

Zatímco většina školáků v pátek přicházela do školy samostatně, část žáků provázeli rodiče. Chtěli vidět, co se bude dít – a někteří nahlédli i dovnitř, aby se přesvědčili, zda je tam někdo, kdo se jejich dětí ujme. Deníku řekli, že v posledních dnech se svým potomkům snažili vysvětlovat, že místo dosavadní paní učitelky či pana učitele přijde někdo jiný – nicméně pak se svých potomků budou obzvlášť důkladně vyptávat, co se ve škole odehrávalo.

Fotogalerie: Školní budova v městské části Praha-Újezd (Újezdu u Průhonic)

S tím, že mají řadu otázek, které prý zatím zůstaly bez odpovědi, se mnozí Deníku netajili. Stejně jako s tím, že minimálně několik z nich zůstává v kontaktu s některými z bývalých pedagogů – a domlouvají si s nimi doučování svých dětí. Prý to považují za jistější než nyní přicházející nejistotu.

Komunikace se zlepší přes víkend

Jestliže na chodníku před školou a přilehlém parkovišti zaznívala řada otázek a výhrad, mnohé z nich se opakovaly. Deník část z nich soustředil – a odpovědi poskytl starosta Drahorád. Předtím, po ránu, sám navštívil školu, když se přijel přesvědčit, jak je nový tým připraven postarat se o žáky.

* Rodiče míní, že škola nebyla řádně předána (přebírání prý trvalo jen dvě hodiny) a bývalí pedagogové neměli příležitost poskytnout nástupcům důležité údaje o svěřencích: Předávání včetně převzetí účetních podkladů (protože odešla i účetní, která byla současně statutární zástupkyní) trvalo ve čtvrtek 29. února od sedmé do dvanácté hodiny. Za „dobré atmosféry“. Do protokolu bylo sepsáno vše, co požadovali zřizovatel a ředitelka. Zůstává jedna učitelka a učí také dosavadní asistentka pedagoga, které děti znají. Další se s nimi a jejich potřebami budou seznamovat.

* Rodiče by rádi věděli, jak je to s pedagogickou kvalifikací nynějšího týmu: Dosud většina učitelů neměla kvalifikaci pro první stupeň nebo ji neměla dokončenou – a nikomu nevadilo. Teď se najednou všichni ptají. Nová ředitelka má aprobaci právě pro první stupeň. Všechny třídy mají své vyučující, nastoupí nová učitelka na angličtinu, v pondělí přijde učitel hudební výchovy a IT. Přijde se také představit psycholožka, která bude do školy docházet.

Starosta městské části Praha-Újezd Václav Drahorád k dění kolem ZŠ Formanská. | Video: Milan Holakovský

* Rodiny žehrají, že na informativní schůzce nahlásily e-mailové adresy, ale přesto slibované informace neobdržely: Vše se změní a doladí během víkendu. Některé ze zapsaných e-mailů se nepodařilo přečíst, nyní už ale má nové vedení školy k dispozici všechny kontakty. Všechny třídy kromě prvního ročníku také také mají založené skupiny v aplikaci WhatsApp, které zřejmě mohou nadále fungovat. Především ale nová ředitelka zavede využívání komunikační platformy specializované na kontakt s rodiči žáků, jež se jí osvědčila na předchozím působišti: v ZŠ a MŠ Věry Čáslavské.

* Jestliže byly bývalému řediteli vytýkány nedostatky v komunikaci, mohlo to souviset s tím, že v minulých letech vedle ředitelování dělal i třídního (byť mu pomáhali angličtinář a asistentka pedagoga). Je tak otázkou, jak to bude zvládat nová ředitelka, které je také třídní v prvním ročníku – a k tomu má ještě působit jako vychovatelka v družině: To by mělo být jen dočasné. Je to ale věc nové ředitelky – a ta ujišťuje, že zvládne vše.

close Starosta městské části Praha-Újezd Václav Drahorád. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Starosta městské části Praha-Újezd Václav Drahorád.

V Újezdu a Kateřinkách se však vede i řada dalších debat. Jestliže se mezi rodiči povídá, že nabídku učit dokonce dostal muž, který se přišel zajímat o práci školníka, starosta vrtí hlavou: ne, takhle to být nemohlo.

„Školníka ani nemáme: je to malá škola, takže by se tam neuživil,“ řekl Deníku. A připojil vysvětlení, že základní škola působí ve stejném objektu jako mateřská škola (ta má ještě pobočku). A správu objektu zajišťuje ředitelka mateřinky. Pokud by tedy někdo jednal se zájemcem o práci školníka, bude to právě ona; ne ředitelka základní školy.

Škola, kde si s dětmi hrají

Základní škola Formanova prošla ze dne na den obrovskou proměnou. Prozatím však o tom na jejím webu, uvedeném mottem „Škola je hrou a my si rádi hrajeme“, není ani zmínka. Ani facebooková prezentace školy neodráží fakt, že od pátku je zde všechno jinak, než bylo ve čtvrtek.

Zatímco facebookový profil nejnověji představuje akce ve škole z posledních dnů, web stále nabízí přehled vyučujících (v čele s exředitelem Kunstem), kteří tam už nepůsobí.

Chvála toho, jak to na škole chodilo dosud, dokonce přesahuje zkušenosti se současnými žáky. Připomněla to jedna z maminek, když oceňovala působení dnes již bývalé pedagožky, která společně s někdejším ředitelem na zdejší škole působila po celou dobu její dosavadní existence: je to prý učitelka neskutečně laskavá, jež však současně dokáže zajmout a naučit.

„Chválila ji kamarádka, jejíž dcera už přešla na jinou školu; do šestého ročníku. A je nejlepší ze třídy, protože má dobré základy od Marušky,“ poznamenala v debatě.

Do kontrastu pak v hovoru s dalšími maminkami dávala diskusní příspěvky, které se objevily pod elektronickou peticí za odvolání nynější ředitelky. Ludmila Brancuzská ji založila 22. ledna – a od té doby se nashromáždilo 376 podpisů.

Očekávání, napjatí rodiče a nejisté děti. První březen jako 1. září

Normálka. V pohodě. Nic zvláštního. Tak svým rodičům často odpovídají děti, když doma slyší otázku, jak bylo ve škole. Žáci navštěvující ZŠ Formanská v Újezdu toho podle slov rodičů mívali ke sdělení mnohem více. Oči jimž prý nadšeně zářily, když vykládaly, co se odehrávalo nejen v běžných hodinách, ale i v družině. Potvrzuje to ostatně i představení pestrého dění ve škole na facebooku.

Od 1. března se však spousta věcí mění. Souvisí to se zásadní obměnou personálu: s koncem února odešli dosavadní ředitel i většina pedagogů. Jak to přijmou žáci a jejich rodiče? Prý pořádně nevědí, co mají nyní čekat…

V pátek 1. března se Deník vypravil podívat se ke škole, co se bude dít. Autobusem městské hromadné dopravy. Linkou 122, vyjíždějící ráno z Opatova do zastávky Újezd u Průhonic právě tak akorát, aby do školy vezla i dojíždějící žáky. Pojedou sami, nebo se s nimi vydají obhlédnout situaci také rodiče?

Situace před ZŠ Formanská v Praze-Újezdu v pátek 1. března. | Video: Milan Holakovský

Žáci se školními batohy na zádech skutečně nastupují; postupně jich s jednotlivými zastávkami přibývá. Většinou cestují mlčky; pouze dva kluci probírají, co by si přáli, aby rodiče koupili. Oč se jednalo, rozumět nebylo – zato cena zazněla zřetelně: 17 tisíc korun. O škole ani slovo. Už je tu ale zastávka Ve Vilkách: čas vystupovat.

K ZŠ Formanská míří od tohoto autobusu celkem sedm školáků a školaček – plus jedna maminka. Jen jedna. To se zdá vyvolávat příznivý dojem. Kdyby dospělý doprovázel každé z dětí, bylo by to jasné: vidí velký problém – a jedou dohlédnout na to, co se bude dít…

Zaplněné parkoviště před školou pak ukazuje, že spousta spolužáků autobus s nepotřebuje: má odvoz. Další přicházejí pěšky: od školy bydlí třebas jen pár kroků. Ve vilkách kolem.

Před školou to ale hučí jako v úle. Tady je školáků spousta – a rodičů jakbysmet. A televizní kamera i rozhlasový mikrofon jsou stejně zvědavé jako Deník. „Já jsem normálně nechodím, ale teď jsem se přišel podívat, co se děje,“ poznamenal jeden z tatínků. Maminky tu sice mají převahu, ale i taťkové svou přítomností potvrzují vážnost situace.

Jeden přišel, i když už s touto školou nemá nic společného. Své dítě přihlásil k domácí výuce – o tu se bude starat manželka – a zaevidoval na jiné škole. Další uvažují o převedení syna nebo dcery jinam od začátku nového školního roku v září. Zájem projevují třeba u sousedů v Šeberově: někdo mluví o pěti rodinách, jiný hned o deseti.

Co se ve škole stalo, se rodičům nelíbí. Někteří dávají přednost odchodu, jiní vidí jako klíčové stabilizovat poměry ve zdejší škole. „My máme barák tady; ten nikam nepřestěhujeme,“ řekla Deníku jedna z maminek. „Holky ráno brečely,“ poznamenala jiná.

Před školou to vypadá tak trochu jako prvního září, kdy rodiče přivádějí prvňáčky. Hloučky debatujících dospělých doprovázejících děti, které přesně nevědí, co je čeká. „Snažila jsem se vysvětlovat, že se nic neděle; jen prostě přijde učit někdo jiný,“ řekla Deníku jedna z maminek. „Ale škola to nijak neusnadnila: nedostali jsme vůbec žádné informace,“ posteskla si. A sama si není jistá, jestli dokázala skrýt vlastní obavy.

Situace před ZŠ Formanská v Praze-Újezdu v pátek 1. března. | Video: Milan Holakovský

Opakovaně také zaznělo, že děti špatně spaly. Ne však že by nemohly dospat nedočkavým nadšením, jako to bývá 1. září. Spíš se jim prý nedařilo usnout. Že se chystají změny a nic nebude jako dřív, se totiž přetřásalo doma i ve škole. Někdy až moc, řekl Deníku starosta městské části Václav Drahorád. Stalo se prý, že jeho syn, který navštěvuje třetí třídu, náhle čelil nenávisti spolužáků. Prý kvůli tomu, že táta může za odchod učitelů. V té souvislosti Drahorád oceňuje, jak zasáhl tehdejší třídní (a dnes již bývalý kantor) Tomáš Zdeněk: vysvětlil ostatním, že jeho syn je spolužák a kamarád. Tečka.

Někteří rodiče se před vyučováním zašli podívat do školy, avšak vraceli se s krčením rameny. „Nic jsme se nedověděli, paní ředitelka prý nemá čas s námi mluvit,“ říkali shodně. Část tatínků a maminek se netají úvahami o přestupu na jinou školu, jiní by si spíše než změnu školy přáli změnu poměrů v té současné. Většinou se však shodují: počkáme do konce roku – toho školního – a uvidíme, co se bude dít.

Jedna z maminek poznamenala, že její dítě má jasno. „Před odchodem z domova jsem vytáhla dceři z aktovky transparent ‚My chceme Tomáše‘,“ řekla dalším ženám, které se samy označily za „ty nejproblémovější matky“. Tomáš je jméno bývalého ředitele Kunsta – a oslovovat ho křestním jménem bylo za jeho éry pro žáky normou.