Od 1. července 2023 dojde ke změně podmínek pro podporu uprchlíků. Proto zajistilo město a Centrum sociálních služeb Praha budovu humanitárního nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Ve spolupráci s Centrem následné podpory uprchlíků z Ukrajiny (CNPUU) bude zajištěno také sociální poradenství. 

„Naše pomoc lidem, kteří utíkají z Ukrajiny před ruskou agresí, nekončí. Vzhledem ke změně zákona hrozilo, že téměř polovina uprchlíků z Ukrajiny, kteří se nachází na území Prahy, ztratí nárok na dočasné nouzové ubytování. Proto jsme našli vhodný objekt, který poskytne ubytování až 60 lidem, včetně rodin s dětmi. V této ubytovně bude zajištěno, ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha a Centrem následné podpory uprchlíků z Ukrajiny, také sociální poradenství,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast bydlení a sociálních věcí.

| Video: Youtube

Jen na provoz ubytovny město vyčlenilo přes sedm milionů korun, dalších pět půjde na poskytování dalších služeb v rámci ubytování. Finanční prostředky poslouží na dodatečné emergentní ubytovací kapacity zvláště pro sekundární ubytování zranitelných osob. 

„Putinova agresivní válka proti Ukrajině stále trvá, a to včetně bezohledných útoků vůči civilnímu obyvatelstvu. Naposledy včera jsme byli svědky zbabělého raketového útoku na obytnou čtvrť ve městě Kramatorsk, při němž zemřelo devět lidí. Za této situace je nanejvýš správné, abychom válečným uprchlíkům poskytli odpovídající zázemí a v této své pomoci nepolevovali. Není možné, aby tito lidé byli v další nejistotě. Proto jsem moc rád za tento projekt, který počítá i s ubytováním pro celé rodiny,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Budova s kapacitou zhruba šedesáti lidí bude vhodná i pro ubytování rodin s dětmi. Objekt byl vybrán v lokalitě, ve které nejsou předpokládané jakékoli negativní dopady na rezidenty.

Změny v podpoře uprchlíků z Ukrajiny od 1. července 2023:

Humanitární dávka
-Změna výše, rozlišení zranitelných a nezranitelných osob.
-Nově bude pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň jako příspěvek na bydlení. Současně dojde k zohlednění veškerch příjmů a případných úspor. Odvíjet se budou od životního a existenčního minima.

Příspěvek pro solidární domácnost
-Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s dočasnou ochranou společně s humanitární dávkou.

-Změny se budou týkat také státního humanitárního ubytování, které bude nadále bezplatné pouze 150 dní po udělení dočasné ochrany a po této době bude bezplatné pouze pro zranitelné osoby.

Zdroj: MPSV